't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Burgerlijke stand

GEBOREN
23-01-2017: Joëlle Margaretha Cornelia, d.v. J.T. Plat en J.A. Mooijer
24-01-2017: Sem, z.v. R. Haan en N.J.A. de Haan
25-01-2017: Sem Nicolaas Theodorus, z.v. P.A. Schilder en S. Klouwer

MELDING VAN VOORGENOMEN HUWELIJK
• Gerardus Cazemier en Nicole Joseph
• Jens Veerman en Wolmoed Johanna Maria Tol
• Johannes Theodorus Keizer en Wendy Wilhelmina Henderina Veerman
• Everardus Klaas Cornelis Martinus Jonker en Kimberly Elisabeth Eva van Rees
• Ronald Antonius Clemens Plat en Rachelina Berendina Gesiena Nieuwenweg

GEHUWD
Chris Reijers en Danny Hoekzema
Shwan Abdullah en Jwan Ridha

OVERLEDEN
17-01-2017: Jacob Bij ‘t Vuur, oud 89 jaar, e.v. N. Beunder
21-01-2017: Divera Maria Karregat, oud 85 jaar, w.v. J. Schilder
23-01-2017: Jannetje Adriana Vromans, oud 84 jaar, w.v. A. Balkenende
27-01-2017: Alida Theresia Maria Schilder, oud 84 jaar, e.v. C.J.M. Jonk
29-01-2017: Albertus Nicolaas de Wit, oud 68 jaar, e.v. A.M. Groot
30-01-2017: Trijntje Buurs, oud 71 jaar, e.v. G. Roelofs
31-01-2017: Simon Nicolaas Smit, oud 85 jaar, e.v. C.M.M. van Rijn
02-02-2017: Rolandus Theodorus Milatz, oud 30 jaar
05-02-2107: Margaretha Catharina Elizabeth Maria Paaij, oud 78 jaar
06-02-2017: Trijntje Kok, oud 94 jaar, w.v. H. Guijt

UITSCHRIJVEN
Voornemen tot uitschrijving uit de gemeente.
Op grond van het bepaalde in artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) is een ieder verplicht na adreswijziging hiervan schriftelijk aangifte te doen binnen de termijn van vier weken voor tot vijf dagen na adreswijziging.
De hierna genoemde personen hebben verzuimd dit te doen. Daarom zijn wij op grond van artikel 2.22 lid 1 van de Wet BRP voornemens om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten in verband met vertrek naar Land Onbekend. Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de basisregistratie van Edam-Volendam bent geregistreerd.
Dit heeft als direct gevolg dat er met ingang van de datum van deze brief geen documenten, zoals een uittreksel uit de BRP, een paspoort of rijbewijs, meer kunnen worden verstrekt. Het kan ook financiële consequenties met zich meebrengen voor bijvoorbeeld de huurtoeslag, kinderbijslag en wellicht een eventuele uitkering.

• M.F. Jankowski, 14-04-1995
• G.P.M. Cloosterman, 21-07-1958
• Y.M. Zindel, 09-09-1975