Algemeen

‘Ondanks dat de huidige inflatiecijfers die zouden kunnen rechtvaardigen’

College houdt lastenverzwaring beperkt

Een extra verhoging van de afvalstoffen- en CAI-heffing vervalt. Dat meldde het nieuwe College van B en W per brief aan de gemeenteraad. Onderdeel van de ‘Uitgangspunten voor de begroting van 2023’ was een veel grotere stijging van de lokale lasten dan de gebruikelijke 1,5 procent. Daar gaat men dus iets aan doen. De lastenverhoging blijft nu beperkt tot maximaal 2,5 procent.

 

Het gemeentelijk bestuur heeft ‘er moeite mee om juist in deze tijd een grotere lastenverzwaring door te voeren, ondanks dat de huidige inflatiecijfers dat zouden kunnen rechtvaardigen’, is de mededeling. Men dacht al na over waar de misgelopen inkomsten uit een kostenverhoging vandaan kunnen komen. ‘Nu de mei-circulaire een, voor onze gemeente, positief financieel beeld schetst voor de komende 3 jaar overweegt het college om eventuele budgettaire ruimte in te zetten om de lokale lasten voor eigen inwoners niet meer dan 1% boven de al begrote 1,5 % te laten stijgen’.

 

In de komende raadsvergadering van 14 juli worden de Uitgangspunten voor de begroting besproken. De brief van het College is bedoeld om ‘alvast een signaal te geven’ dat raadsleden kunnen gebruiken bij de behandeling ervan. Deze zomer stelt men een conceptbegroting op voor de periode 2023-2026. De voorlopige resultaten daarvan worden gepresenteerd in een extra raadsvergadering, die eind september of begin oktober gaat plaatsvinden.

 

Met het beperkt houden van de gemeentelijke lastenstijging voegt het nieuwe College daad bij woord. Onlangs gaf het in een Nivo-interview al aan dat ze de kosten graag beperkt wil houden in een tijd waarin huishoudens toch al te maken hebben met bijvoorbeeld duurder wordende producten.

|Doorsturen

Uw reactie