Algemeen

Stichting zet zich in voor groen en gezond in Lange Weeren

‘Dit is bouwen tégen Volendam’

Op donderdag 28 januari jl. vond de raadsvergadering plaats betreft de realisatie van de Lange Weeren. Aanwezig bij deze online raadsvergadering waren onder meer Kees en Johan Bootsman, beiden woonachtig op de Blokgouw 7 en 8. De Volendammers acteerden als woordvoerders voor de Stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren (SGLLW) en kregen een schamele vijf minuten spreektijd toebedeeld om hun uitgebreide, vijftig sheets-tellende presentatie te onderbouwen. ,,Onze stichting staat – zoals de benaming al doet vermoeden – voor een leefbaar, gezond klimaat in de Lange Weeren, waarbij zowel de bestaande, omliggende bewoners als de nieuwe bewoners prettig kunnen wonen.”
,,Wij zijn in principe niet tegen bebouwing van de Lange Weeren, maar wij zijn wél voor het behoud van groen in onze gemeente”, begint Johan Bootsman. ,,Wat dat betreft sluiten we ons aan bij de visie van VD|80, die aangeeft dat je het maar één keer goed kunt doen. Je kunt het bovendien ook maar één keer fout doen. Daarom heeft SGLLW een gedetailleerd, integraal plan laten ontwikkelen waarin de woningen, infrastructuur, water en groen prachtig in elkaar overvloeien. In het plan is de ruimte voor het gedroomde aantal woningen en is de Lange Weeren toegankelijk vanaf zowel de N517 als de nog aan te leggen Derde Ontsluitingsweg én is rekening gehouden met voldoende behoud van water en groen. Een win-winsituatie - waarbij zowel de nieuwe bewoners als de aangrenzende bewoners van Blokgouw 7 en 8 en de gemeente tevreden kunnen zijn – zou je zeggen. Toch wordt er tot op heden niet op het plan ingegaan.”

‘Gezellige uitstraling
ver te zoeken’

,,Het plan van Scholtens is gebaseerd op 385 tot 270 m2 per woning”, vult Kees Bootsman aan. ,,Die 385 m2 is geen netto woonoppervlak, maar het totale aantal vierkante meters van Scholtens grondgebied gedeeld door het aantal woningen. Deze berekening is op basis van 740 tot 1100 woningen. De ruimte per woning over het algemeen genomen dus. Wanneer we kijken naar de Broeckgouw, dan komen we – als we diezelfde formule hanteren – op 674 m2 per woning. Een flink verschil waardoor een gezellige uitstraling in de Lange Weeren ver te zoeken zal zijn.
De 270 m2 die Scholtens aan wil houden is vergelijkbaar met zwaar stedelijk gebied, met veel hoogbouw. In hartje Amsterdam kom je bijvoorbeeld op dat soort metrages uit. ”
Kees pakt zijn vuistdikke map erbij en haalt er een indrukwekkend ontwerp uit. ,,In het plan dat de SGLLW heeft laten ontwikkelen is het uitgangspunt 740 woningen, maar worden deze verspreid over meer grondgebied. In dat geval kom je – als we de formule er nog één keer bij pakken – op 809 m2 per woning. Dat is tevens conform de Waterland pilot die in een eerder stadium is gedefinieerd. Volendam zou hiermee een prachtige, groene wijk rijker zijn. Tot dusver hebben we de indruk dat de belangen van de bewoners er niet toe doen, maar laat er geen twijfel over bestaan: de stichting is te allen tijde bereid om rond de tafel te gaan met alle betrokken partijen om samen tot een gepast bestemmingsplan te komen.”
De provincie heeft overigens aangegeven dat dit de mooiste wijk van Nederland moet worden. ,,Dat voor ons als bewoners van de Blokgouw het verre uitzicht zal verdwijnen is ons destijds verteld tijdens de aankoop van onze grond door de toenmalige wethouder Visscher. Echter wel met de bouwwijze welke in Volendam gebruikelijk is, met veel groen tussen de wijken.”
,,Het woningtekort in onze gemeente is een bekend probleem.
Mensen uit Volendam willen nu eenmaal graag in de gemeente blijven wonen, dus heeft de aanpak die bij de Broeckgouw gehanteerd wordt – waarbij men bij inschrijving moest aantonen uit de gemeente te komen of hier al jaren te hebben gewerkt of gewoond – een positieve uitkomst voor onze jeugd. In de Lange Weeren heeft de gemeente hier niet de regie over, maar Scholtens. De projectontwikkelaar heeft de vrije hand om de woningen te verkopen aan wie hij wil”.

‘Starters moeten
over enorm dikke
portemonnee
beschikken’

Kees neemt het woord over: ,,Dit komt Volendam dus absoluut niet ten goede. Er wordt zelfs buiten Volendam reclame gemaakt voor de Lange Weeren. Een projectontwikkelaar van buitenaf bepaalt in deze over een significant deel van het toekomstbeeld van ons mooie dorp. En voor de Volendammer starters die wel op de Lange Weeren te gaan wonen, is het te hopen dat ze over een enorm dikke portemonnee beschikken. Er zijn al bedragen van € 344.000,- per woning genoemd door Scholtens, met daarbij de opmerking ‘de prijzen stijgen steeds en daar hebben we mee te maken.’ Het is dus niet gek om te denken dat prijzen van de starterswoningen straks fors hoger uit kunnen vallen. Absurde bedragen die voor een jonge starter onrealistisch zijn.”
,,Dit is niet bouwen vóór Volendam. Dit is bouwen tégen Volendam. Het is te hopen dat het college van B&W en een deel van de gemeenteraad tot een andere visie komt. Wij als Stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren streven er in ieder geval naar om met een oplossing te komen die de Volendammer gemeenschap ten goede komt. Een integraal plan waar alle partijen aan mee mogen denken en werken en waar iedereen uiteindelijk van profiteert. Voor de starters fijne, betaalbare woningen, voor de huidige bewoners van de Blokgouw het behoud van voldoende groen en water, voor Scholtens een rendabel project en voor de gemeente een prachtig, nieuw visitekaartje voor Volendam.

|Doorsturen

Uw reactie