Algemeen

Integriteitsonderzoek Lange Weeren:

Geen sprake van belangenverstrengeling

Het college van B&W, de gemeenteraad en betrokken ambtenaren gedroegen zich integer rond het ‘Lange Weeren’-project. Uit onderzoek van Integis blijkt dat men geen geschenken aannam en er geen persoonlijke belangen in het spel waren. Gisteravond presenteerde men de resultaten hiervan in de gemeenteraad. Er deden zich dus geen zaken voor die in strijd waren met wet- en regelgeving. In haar beschouwing schetst het bureau waarom het dossier toch tot zoveel ‘dynamiek’ leidde en ‘lading’ kreeg. Een van de redenen daarvan is volgens haar de aanwezigheid van wantrouwen bij een deel van de gemeenteraad in het college.
Door Laurens Tol

 

Dit wantrouwen leidde er volgens Integis toe dat leden van het college en gemeenteraadsleden niet over dezelfde informatie beschikten. Dat bureau baseert zich onder meer op verkregen informatie uit een groot aantal interviews met betrokkenen. De informatieongelijkheid werd volgens haar ‘verder gecompliceerd’ door de door belangenorganisaties en media verspreidde informatie. Integis noemt deze ongelijkheid ‘zorgelijk’.

‘Sommige raadsleden
gingen volgens het
onderzoek op de stoel
van het college zitten’

In dezelfde beschouwing stelt het bureau dat het waarnam dat sommige raadsleden zich bezighielden met beleidsvoorbereiding. Daarmee gingen zij volgens het onderzoek ‘op de stoel van het college zitten’. Verder constateerde men dat er ‘hard op de man is gespeeld en niet op de bal’. ‘Namen en framen leek soms wel een doel op zich’, concludeert men. Ook werd geoordeeld over elkaars standpunten, terwijl deze niet waren gebaseerd op feiten.

‘Er is hard op
de man gespeeld
en niet op de bal’

Integis stelde tevens enkele aanbevelingen voor. Een daarvan is het instellen van een raadscommissie, bestaande uit enkele ervaren raadsleden. Deze kan de besluitvorming met de gemeenteraad voorbereiden en met het college over het dossier overleggen. Een belangrijke aanbeveling is ook dat het college nu de regie moet nemen bij de Lange Weeren-kwestie. En niet in het minste is het volgens Intergis van belang dat zowel gemeenteraadsleden als het college kennisnemen van de geldende gedrags- en integriteitsbepalingen. Het bureau stelt dat veruit de meeste betrokkenen hiervan niet op de hoogte zijn.

De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd tijdens een informatieve raadsvergadering. Binnenkort gaat men hierover uitgebreid in debat.

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties