Algemeen

Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit

Huisartsengroep regio Zaanstreek-Waterland treft in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voorbereidingen om op twee centrale punten in de regio algemene huisartsenzorg aan te gaan bieden aan patiënten met griepverschijnselen. Hiervoor worden Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan en Sportcomplex de Beuk in Purmerend ingericht.

Na een telefonisch consult met hun eigen huisarts kunnen mensen met reguliere klachten én griepverschijnselen doorverwezen worden naar één van deze tijdelijke huisartspraktijken. Door vanuit een locatie te werken waar altijd de juiste beschermingsmaterialen voorhanden zijn, wordt de toenemende vraag naar huisartsenzorg door het coronavirus efficiënter ingericht. Hier is voor gekozen vanwege de veiligheid van andere patiënten maar zeker ook voor de huisartsen zelf. De huisartsenpraktijken kunnen dan de reguliere zorg blijven leveren en de inwoners de zorg blijven bieden die in deze tijd hard nodig is.

De twee sporthallen worden op dit moment ingericht. Een bezoek aan één van de locaties vindt pas plaats na een telefonische afspraak via de eigen huisarts. Het is niet de bedoeling om op eigen gelegenheid naar de sporthal te gaan. Een deel van de patiënten zal hierdoor verder moeten reizen dan voor een bezoek aan de huisartsenpraktijk in de buurt.

Erik Schoofs, directeur huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland: “Het is van belang dat we vooruitdenken. Nu kunnen de huisartsen het nog aan, maar het kan zijn dat er een moment komt dat de druk te groot wordt. Dat willen we met deze tijdelijke huisartsenpraktijken voor zijn. Voor nu is dit een goede oplossing, maar we kijken dagelijks hoe we de continuïteit van de huisartsenzorg kunnen blijven bieden.”

Wanneer u denkt dat u besmet bent met het coronavirus, ga dan NIET naar uw huisarts toe, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts. Dit om te voorkomen dat u andere mensen zou kunnen besmetten. Heeft u vragen over het coronavirus, dan kunt u bellen met 0800-1351 of kijk op de website van het RIVM (www.rivm.nl)

Q&A huisartsenzorg mogelijke besmette patiënten

Ik vermoed dat ik corona heb, moet ik dan naar de sporthal?
Nee. De huisarts doet geen coronatesten. De sporthal is bedoeld om mensen met griepverschijnselen en mogelijk met het corona virus besmet zijn van gewone huisartsenzorg te voorzien. Als u denkt dat u corona hebt, neemt u dan telefonisch contact op met de huisarts.

Ik heb geen coronaklachten maar ik durf niet meer naar de huisarts?
Neem telefonisch contact op met uw eigen huisarts. De huisartsenpraktijk beoordeelt of uw bezoek nodig is en neemt voorzorgsmaatregelen om de kans op besmetting te minimaliseren. Vaak kan uw vraag al telefonisch beantwoord worden.

Als ik buiten kantooruren naar de huisarts wil, wat doe ik dan?
Dan belt u zoals gebruikelijk de huisartsenpost, die verwijst u verder naar welke locatie u toe kan.

Ik heb milde klachten en wil meer informatie, waar kan ik dan terecht?
Als u klachten hebt kunt u uw huisarts bellen of met 0800-1351, kijk op de website van het RIVM (www.rivm.nl) of Thuisarts.nl

Ik denk dat ik corona heb, en ik ben door mijn rug gegaan, moet ik dan naar de sporthal?
Als u klachten hebt, of die nu corona gerelateerd zijn of niet, bel altijd uw huisarts. Die maakt een afweging of u zich bij uw eigen huisarts kunt melden, of dat u verzocht wordt zich bij een van de beide sporthallen te melden.

Ik denk dat ik corona heb maar ik weet het niet zeker, als ik dan naar de sporthal ga, dan word ik toch juist besmet?
Ook in de sporthal worden maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor de dienstdoende huisartsen, maar ook voor mogelijk besmette patiënten die toch niet besmet blijken.

Ik heb geen eigen vervoer, hoe kom ik bij die sporthal?
De sporthal werkt als een gewone huisartsenpost waar u ook op eigen gelegenheid (of met familie of vrienden) naar toe komt. Als de huisarts besluit dat het medisch onverantwoord is om de patiënt te verplaatsen, is een visite mogelijk.

Is de sporthal een soort ziekenhuis voor corona patiënten?
Nee, in de sporthal worden geen patiënten verpleegd. Het gaat alleen om huisartsenzorg.

Als ik een recept krijg van een huisarts in de sporthal, kan ik dan naar mijn gewone apotheek?
Ja, apotheken hebben duidelijke richtlijnen.

Zijn er wel voldoende huisartsen om alle patiënten van zorg te voorzien?
Op dit moment nog wel. Als er in de toekomst huisartsen ziek worden dan kan dat veranderen. Om die situatie voor te zijn willen we nu beginnen met efficiënter inzetten van huisartsen. Deze sporthallen is daarvoor een van de oplossingen.

Het is nu alleen in Zaanstad en Purmerend, komen er meer van deze plekken?
Dat is nog niet bekend. Vooralsnog zijn dit de locaties.

Ik wil gewoon naar mijn eigen huisarts, kan dat?
U kunt uw eigen huisarts bellen, die maakt de afweging naar welke locatie u kunt gaan om geholpen te worden.

Ik begeleid een mogelijk besmette patiënt maar heb zelf geen klachten, kan ik dan wel in de sporthal naar binnen?
Wij zullen u dan verzoeken om buiten te blijven. Als de patient niet zelfstandig naar binnen kan, worden er beschermende maatregelen getroffen. Het is handig om dit vooraf te bespreken.

 

|Doorsturen

Uw reactie