Algemeen

Informatieavonden over dijkbekleding

De Alliantie Markermeerdijken houdt in juni en juli informatieavonden over dijkbekleding. Hoe de dijk er na de dijkversterking uit komt te zien, wordt mede bepaald door de bekleding.

 

Een deel van de historische steenbekleding blijft op zijn plaats, een deel wordt hergebruikt op een andere plek langs de dijk. Er is daarnaast ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar veilig te houden. Er zijn hierin nog diverse keuzes te maken en daar betrekt de Alliantie Markermeerdijken de omgeving graag bij.

De eerste centrale informatieavond was op dinsdag in het Van der Valk Hotel in Volendam. Deze avond werd goed bezocht. In een van de zalen stonden informatiepanelen met de typen dijkbekleding waaruit een keuze wordt gemaakt en de delen van de dijk, waar dit toegepast gaat worden. Verder was er een presentatie met film- en fotobeelden, waarover uitleg gegeven werd.

|Doorsturen

Uw reactie