't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Kinderdoop tijdens de Paaswake

Zaterdagavond om 19.30 uur vond in de Mariakerk de Paaswake plaats. Bij het begin van de viering vond achter in de kerk de zegening van het vuur en het ontsteken van de Paaskaars plaats door kapelaan Goos, die in de Paaswake voorganger was. 

Vijf wierookkorrels werden in de kaars gestoken, die de vijf kruiswonden van Jezus symboliseren. Daarna volgde de intocht met jubelzang en werd de Paaskaars in de standaard op het altaar geplaatst. Door het voltallig parochiekoor van de Mariakerk werd prachtig gezongen tijdens deze viering die goed bezocht werd. Na de preek volgde de wijding van het doopwater. Het is al vele jaren een traditie dat tijdens de Paaswake een kinderdoop plaatsvindt in de Mariakerk. Door kapelaan Goos werd Ulrike Ros, die woont in de Jan Steenstraat 27, voor het altaar gedoopt in het bijzijn van haar ouders en familieleden.

|Doorsturen

Uw reactie