't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Kunstles van Karel Lautenschütz op de Petrusschool

In het kader van het project ‘Kunst in/uit de school’ van de Culturele Commissie van de SKOV, verzorgt de kunstenaar Karel Lautenschütz de kunstlessen op de Sint Petrusschool (met 17 groepen) en de Zuidwester (4 groepen), die samengevoegd zijn. In totaal gaat dat om 484 leerlingen.

Begin januari is Karel begonnen met de kunstlessen en was er tevens een instructiemiddag met de leerkrachten, waarin uitleg over de materialen die gebruikt worden, werd gegeven. Karel werkt met kosteloos materiaal, wat je overal tegen kan komen. In de aula van de Petrusschool heeft Karel enkele van zijn kunstwerken opgehangen. Maandag was het de beurt aan de kinderen van groep 1-2 van de juffen Jenny en Jenny om een collage te maken.

|Doorsturen

Uw reactie