't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Ondertekening Horecaconvenant Edam-Volendam

Donderdag werd in de B&W-vergaderkamer een nieuw horeca-convenant ondertekend door Johan Bond namens het bestuur van de Koninklijke Horeca Nederland, de officier van justitie Fleur Ringnalda, Hans van Vegten namens de politie en burgemeester Lieke Sievers.

Met dit convenant wordt onderstreept dat de vier partijen in gezamenlijke samenwerking ieder hun verantwoordelijkheid nemen met als doel dat het uitgaan in Edam-Volendam veilig en plezierig is en blijft.
De Horeca zal hiertoe de nodige maatregelen moeten nemen, waarbij de politie als betrouwbare partner toezicht houdt en eventueel op moet treden, het Openbaar Ministerie zorg draagt voor vervolging en opsporing en de gemeente altijd betrokken meewerkt.

|Doorsturen

Uw reactie