Algemeen

Raad buigt zich wederom over ‘De Watering’

27 oktober spreekt de gemeenteraad opnieuw over de herontwikkeling van ‘De Watering’ in Oosthuizen. Die kan onder meer het bestemmingsplan daarvoor vaststellen. Er ligt een plan om 22 woningen te realiseren. Volgens de projectontwikkelaar zijn die in eerste instantie bestemd voor inwoners van Edam-Volendam en senioren. Dit onderwerp besprak men afgelopen 16 juni ook al.

Vanuit de omwonenden kwam er aardig wat weerstand gedurende het hele proces. Een afvaardiging daarvan maakte tevens gebruik van de mogelijkheid tot inspreken in de raad. Tijdens het genoemde raadsplein van afgelopen lente uitte die hun zorgen over de gevolgen van de bebouwing voor hun wijk.

‘Men kwam met een aantal suggesties, zoals het plaatsen van een geluiddempende afscheiding’

Zo zou de afstand tot de bestaande huizen bijvoorbeeld te klein zijn. Volgens een document van de gemeente hebben er over dit punt gesprekken plaatsgevonden tussen de omwonenden en de ontwikkelaar. Men kwam met een aantal suggesties, zoals het plaatsen van een groene geluiddempende erfafscheiding. Tevens wil de ontwikkelaar de tweede bouwlaag ‘geblindeerd opleveren’. Ondanks deze aanpassingen zouden de zorgen van de wijkbewoners alsnog niet volledig zijn weggenomen.

De bijeenkomst op 16 juni leverde nog enkele aanpassingen op in het bestemmingsplan. Onder meer de mogelijkheid om een erker te bouwen wordt geschrapt. Daarvoor zou onvoldoende ruimte zijn in de zogenoemde ‘Tuin-bestemming’. Op dit erf is namelijk ook al de mogelijkheid tot parkeren. Verder heeft men de beperking van het aantal woningen juridisch beter geformuleerd in het vernieuwde plan. Net als bij het vorige college is ook voor het huidige een ambitie om dit project een ‘verbijzondering’ te laten zijn van het gebied. Dit uitgangspunt legde men tevens vast in de welstandscriteria.

Naast de herontwikkeling van de Watering komen nog enkele andere zaken aan de orde tijdens de raadsbijeenkomst. Men gaat zich bijvoorbeeld buigen over een ‘Voorstel tot Vaststelling Leerlingenvervoer’. Daarnaast over een ander voorstel waarbij het thema de gemeenschappelijke regeling van het Waterlands Archief is. De raad kan instemmen met een wijziging daarvan.

Belangrijke thema’s verwerkt in Collegeprogramma

Onlangs presenteerde het college haar programma voor de termijn van 2022-2026. De naam van dit document luidt: ‘Verbinden, verbeteren en vernieuwen’. Zoals al eerder werd verkondigd, is samenwerking een belangrijk devies van het huidige lokale bestuur. Vandaar ook dat men tijdens de totstandkoming van dit programma sprak met alle partijen in de gemeenteraad en enkele maatschappelijke partners. Dit met als doel om een breed draagvlak in de samenleving te creëren.

De belangrijke lokale thema’s ontbreken niet in het document. Zo staan ‘complexe zaken’ als de ontwikkeling van de Lange Weeren erin.
Daarnaast de plannen voor De Purmer en de integrale aanpak in de Edamse Singelwijk. Ook het veelbesproken thema duurzaamheid komt erin aan de orde, waarover dit college besluiten zal gaan nemen. Men geeft aan zich bewust te zijn van de complexiteit van al deze onderwerpen. Geïnteresseerden kunnen het hele collegeprogramma vinden op de website van de gemeente.

|Doorsturen

Uw reactie