Algemeen

Quinty van der Zee: ‘Als het bevalt, wil ik over een tijd wel in de gemeenteraad’

Sterke mening delen

Quinty van der Zee (19) zou Nederland graag duurzamer, socialer en menselijker zien. Het blijft bij haar niet bij praten langs de zijlijn. Onlangs werd ze namelijk beëdigd als steunfractielid van GroenLinks Edam-Volendam. Deze partij kan volgens haar verbeterpunten aandragen op het gebied van duurzaamheid. Als tweedejaars student politicologie heeft Quinty een bovengemiddelde interesse in de politiek. Of ze uiteindelijk zelf in de gemeenteraad wil plaatsnemen, is haar nog niet duidelijk. Tot nu toe kwam ze niet veel jongeren tegen in de lokale politiek. Het is haar hoop dat meer leeftijdgenoten zich ervoor gaan inzetten.


Is het beëdigen ook nodig voor steunfractieleden en hoe is het om zoiets mee te maken?
,,Ik wist van tevoren dat dit zou gebeuren. Het was vrij laat toen ik werd beëdigd, ongeveer om 23.45 uur was het zover. De ergste spanning was er toen wel van af. Het was wel bijzonder om mee te maken.”

Hoe ben je terechtgekomen bij GroenLinks?
,,Ik ben lid geworden net voordat ik begon met studeren. Ik studeer politicologie en geschiedenis aan Universiteit Leiden. Inmiddels ben ik tweedejaars. Op een gegeven moment ben ik mij gaan afvragen: waar hoor ik bij en waar pas ik bij? Ik kwam uit op GroenLinks en werd daar lid van. Vorig jaar stuurde ik een mail naar de partij met de vraag of ik actief kon worden. Zo is het begonnen. Vanaf dat moment kon ik bijvoorbeeld aanschuiven bij fractie- en campagnevergaderingen.”

Welke idealen van de partij trokken je aan?
,,Natuurlijk de duurzaamheid en de groene kant, maar vooral ook de sociale ideeën. De eerlijkheid en gelijkwaardigheid waar de partij naar streeft. Ik vind die dingen erg belangrijk. Sommige zaken in de maatschappij zouden wel beter kunnen. Zoals bijvoorbeeld het realiseren van meer starterswoningen die er nu amper zijn in de gemeente. Daar zouden we veel meer aandacht aan moeten besteden. Op het gebied van sociale zekerheid zou ook wel wat kunnen worden verbeterd. Het gaat nu vaak over winst en resultaten behalen en weinig over het menselijke. Dat zou ik graag meer willen zien.”

Hoe vaak vinden die vergaderingen plaats en wat breng je daar als steunfractielid bij in?

,,De steunfractieleden vergaderen elke maand met de gemeenteraadsfractie en het lokale partijbestuur. Verder komen we ook op maandagen voor de raadsvergaderingen samen. Daarbij denk je van tevoren mee over de inhoud van bepaalde vraagstukken. Alleen tijdens het officiële stemmen in de gemeenteraad ben je er niet bij. We bepalen wel samen het beleid, met z’n vijven doen we dat. Naast de drie fractieleden is er buiten mij nog een steunfractielid.”

‘Het gaat nu vaak over
winst en resultaten behalen
en weinig over het menselijke’

Als we kijken naar het groene aspect in onze gemeente. Veel grond is er al bebouwd. Wat denken jullie nog te kunnen realiseren?
,,De komst van de nieuwe wijk in de Lange Weeren is nu natuurlijk een heikel punt. Als GroenLinks zijn we hier tegen, want wij zijn juist voor bouwen binnen bestaande kernen. Wanneer dit gebied toch bebouwd wordt, dan hopen we dat dit zo groen en duurzaam mogelijk gebeurt. Op dat soort dingen proberen we dan ook invloed uit te oefenen. We hopen daarbij zoveel mogelijk natuur op het terrein te behouden. Voor de mensen is het eveneens fijn om in een natuurlijke omgeving te wonen. Los van dit soort dingen denken we verder mee over bijvoorbeeld afvalverwerking. En hoe we het makkelijker kunnen maken om een oplaadpunt voor een elektrische auto te kunnen krijgen. Dat zijn allemaal verbeterpunten die wij aandragen.”

Hoe ben je erbij gekomen om politicologie te gaan studeren?
,,Dat kwam door het vak maatschappijwetenschappen op de middelbare school. In deze lessen komt veel politiek aan de orde en dat vond ik altijd erg interessant. Op een gegeven moment ben ik gaan kijken naar studies en twijfelde toen tussen politicologie en geschiedenis. Uiteindelijk ben ik maar voor beide gegaan. Politiek is erg interessant, vind ik. Er wordt veel door bepaald en het maakt zoveel uit voor onze levens. Er zit spanning in en het is een soort spel ook. Tijdens die lessen op de middelbare school voerden we debatten. Ik merkte dat ik daarbij een sterke mening over veel zaken had, die ik daarnaast graag wilde delen. Dat waren momenten dat de echte interesse ontstond.”

Wat leer je eigenlijk tijdens zo’n studie politicologie?
,,Het is een sociale wetenschap, dus het gaat over waarom doen mensen wat ze doen. Voor een deel psychologie, maar dan op het gebied van politiek. In het vorige blok volgde ik het vak politieke psychologie. Dan gaat het er bijvoorbeeld om waarom mensen op een bepaalde partij stemmen. Je leert verder hoe politieke systemen werken, welke nadelen en voordelen ze hebben. Kort gezegd is politicologie de theorie achter de politiek en achter politiek gedrag.”

‘Ik doe dit uit
interesse en
betrokkenheid’

Zie je dingen die je leert terug in de campagne voor de komende verkiezingen?
,,We hebben het over campagnes gehad en daar zie je zeker wel dingen van terug in het nieuws. Bij debatten zie je herkenbare punten. Vorig jaar bestudeerde ik met medestudenten stukken in de krant. We beoordeelden dan wat mensen zeiden en of er drogredenen tussenzaten. Het ging toen erg over de boerenprotesten. Daar kwam de slogan ‘zonder boeren heb je geen eten’ naar voren. Dat is natuurlijk wel waar, maar toch een drogredenering. Want er zijn nog heel veel andere mensen die daarbij aan te pas komen.”
,,Je kijkt natuurlijk ook met andere ogen naar de corona-aanpak. De communicatie is volgens mij niet altijd opperbest. Er is vaak veel verwarring over bepaalde maatregelen en dat is wel jammer. De berichtgeving zou veel duidelijker kunnen, denk ik. Gewoon ‘dit is het’, zonder allerlei metaforen eromheen die het alleen maar moeilijk maken. Bijvoorbeeld dat ‘handen stuk wassen’, wordt nu niet meer gebruikt. Het bleek dat verstandelijk gehandicapten dit heel letterlijk namen. Dan is het misschien beter als men van tevoren praat met mensen die verstand hebben van communiceren naar allerlei soort mensen, ook mensen met een verstandelijke handicap.”
,,Het zou verder beter zijn om meer perspectief te bieden aan mensen. Dat is er nu weinig. Natuurlijk is het moeilijk, omdat niemand precies weet wanneer dit ophoudt.”

Heb je de ambitie om ooit raadslid te worden?
,,Dat weet ik echt nog niet. Nu ik steunfractielid ben, kan ik zien hoe het er echt toegaat in de politiek. Ik doe dit uit interesse en betrokkenheid. Als het steunfractielid zijn bevalt, wil ik over een tijd wel de gemeenteraad. Ik heb nog geen definitief idee over hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Eerst ben ik voorlopig nog bezig met studeren. Tegen de tijd dat dat klaar is, zie ik wel wat ik ga doen. De meeste politicologie-studenten worden uiteindelijk ambtenaar. Dat zou het ook kunnen worden, we zien het wel. Maar voor nu richt ik mij volledig op mijn studie en het steunfractielidschap.”

|Doorsturen

Uw reactie