Algemeen

Vacature

Vacature Lid RvC met aandachtsgebieden Volkshuisvesting en Vastgoed

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang verhuurt ruim 1.200 woningen, verspreid over alle wijken van Volendam. Daarmee bieden we ruim 2.000 mensen in huishoudens een plek om betaalbaar, aangenaam en verantwoord te wonen.

Wij zoeken per 1 augustus 2022:

Lid RvC met aandachtsgebieden Volkshuisvesting en Vastgoed

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van en de algemene gang van zaken binnen De Vooruitgang. De RvC bestaat uit 5 leden, waarvan er 2 zijn benoemd op voordracht van de huurders. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat De Vooruitgang zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. De RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

Wil je graag werken aan een duurzamer Volendam waar woningzoekenden betaalbaar en comfortabel kunnen wonen? Laten we kennis maken!

Meer informatie over de functie en het profiel vind je op
www.devooruitgang.com/vacatures

|Doorsturen

Uw reactie