Algemeen

Visdieven broeden op grinddak Klaas Puul

Natuurliefhebber Herman Arendse wees de redactie van de Nivo op het nieuws dat er hoogstwaarschijnlijk een kolonie Visdieven op het dak van Klaas Puul aan de Hyacintenstraat broedt. Na een zorgvuldige observatie op het dak – bepakt met een grote telelens – werd een nest, met nog één ei, en tientallen geboren kuikens van de Visdieven op de gevoelige plaat vastgelegd. In de lucht vlogen nog tientallen volwassen visdieven.

Visdieven komen hoofdzakelijk voor in kustgebieden, maar ook in het binnenland zijn kolonies te vinden, in waterrijke graslanden en op platte grinddaken zoals Klaas Puul. Visdieven eten graag kleine rondvis, die meestal duikend bemachtigd wordt. Bij gebrek aan rondvis schakelen ze over op kleine platvis, garnalen, kikkervisjes etc. ‘Onze’ visdieven overwinteren langs de West-Afrikaanse kust, van Mauritanië tot Nigeria. Vrijwel alle in Nederland broedende Visdieven, familie van de Stern, staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

|Doorsturen

Uw reactie