't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Dorpsraad Oosthuizen behartigt belangen dorpsgenoten

Zes jaar geleden werd de Dorpsraad Oosthuizen opgericht. Jaarlijks worden door deze Dorpsraad 7 à 8 vergaderingen gehouden die in verzorgingshuis Seevanck aan de Raadhuisstraat worden gehouden. Voorzitter van Dorpsraad Oosthuizen is de oud-wethouder Paul Walgering. De raad bestaat uit 12 personen waarmee voor verschillende onderdelen werkgroepen zijn gevormd, zoals voor verkeer, groen, WMO, etc. 

Door de Dorpsraad Oosthuizen worden de belangen behartigd van de dorpsgenoten. Zij vangen de geluiden op uit het dorp over zaken die er leven en waarin men graag verandering of verbetering wil zien. Dat gaat dan niet over individuele zaken. Als er problemen zijn worden deze opgepakt en in kaart gebracht, waarna er goed overleg met de gemeente wordt gevoerd.

|Doorsturen

Uw reactie