Algemeen

Drukbezochte Ledenvergadering ’n Loopie

Vrijdag werd de Jaarvergadering van ’n Loopie druk bezocht in “De Schemerpit” van tafeltennis Victory ‘55. Voorzitter Jack Bont was verheugd over de grote opkomst. Er werd even stilgestaan bij het overlijden van twee leden van de wandelvereniging Ton de Wit en boer Jan uit Milsbeek.

 

Penningmeester Peter Tol kon mededelen dat er afgelopen jaar een klein verlies geleden is en dat de financiën dit jaar prima op orde zullen zijn. De wandelclub telt momenteel 612 leden met een gemiddelde leeftijd van 56,3 jaar. Door de stijgende jaarlijkse afdracht aan de KNWB en hogere kosten gaat de contributie iets omhoog.

Bij de bestuursverkiezing was voorzitter Jack Bont herkiesbaar. Unaniem werd hij weer gekozen door de leden. De agenda was met een uurtje afgewerkt en na de pauze volgde er een lezing van natuurkijker en wandelaar Caspar Janssen.

|Doorsturen

Uw reactie