Algemeen

Geslaagd Korenfestival Edam met 25 koren

In de H. Nicolaaskerk aan de Voorhaven te Edam organiseerde het St. Caeciliakoor Edam zaterdag voor de vierde keer het Korenfestival Edam. Maanden aan voorbereiding gingen eraan vooraf om dit korenevenement op te zetten.

Vanaf 10.30 tot 22.00 uur traden maar liefst 25 koren uit het hele land vandaan op in de kerk. Ook was er een koor uit Italië. Mede door bijdragen van de Rabobank en het Prins Bernhard Cultuurfonds kon dit Korenfestival Edam weer plaatsvinden.

Er was een zeer gemêleerd gezelschap wat koren betreft, zodat eenieder aan zijn trekken kwam. De koren waren in vier blokken verdeeld. Als een van de koren optrad, zat de Nicolaaskerk steeds vol met de andere koorleden uit het blok en liefhebbers van koormuziek, die volop aan hun trekken kwamen.

|Doorsturen

Uw reactie