Algemeen

Gemeente Edam-Volendam

HSB Bouw wint aanbestedingsprocedure herontwikkeling Hoogstraat Edam

Na het opstellen van visie Edam Vitaal en het vaststellen van de ontwikkelkaders is nu ook de aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van de Hoogstraat in Edam afgerond. Het college van B&W heeft besloten dat, in lijn met het participatieproces, wordt gegund aan de ontwikkelaar achter het best beoordeelde ontwerp: HSB Bouw.

Vliegwiel voor de toekomst
Na de brand in de Hoogstraat zijn de emoties, die op dat moment hoorden bij de enorme tegenslag, omgezet in verbinding, moed en wilskracht. De gezamenlijke missie is: ‘maak van de brand een kans’. Bewoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente hebben zich verenigd om met elkaar de schouders onder de toekomst te zetten. Samen werken aan het herstellen én verbeteren van dit stukje centrum van Edam en de ontwikkeling aangrijpen als vliegwiel voor de toekomst van het gehele historische centrum.

Vervolg
De volgende stap is dat het ontwerp van HSB samen met de gemeente, de buurtbewoners, vereniging Oud Edam en Ondernemersvereniging Edam verder aangescherpt wordt. Volgende week dinsdag 21 mei zal over dat vervolg en het ontwerp meer duidelijkheid gegeven worden door het college.

 

|Doorsturen

Uw reactie