Algemeen

Kermissteenwerpers op de Eilandsgracht

Op vrijdag van de Edamse kermis werd door Club 48 al tientallen jaren het steenwerpen georganiseerd. Vorig jaar is deze club, die in Edam verschillende kermisactiviteiten opzette, opgeheven. Maar een kermis zonder steenwerpen in Edam, dat kan toch eigenlijk niet.

 

Daarom hebben ‘De Vrienden van de Burghwall’ het voortouw genomen om de organisatie op zich te nemen van het steenwerpen en ringsteken op de Eilandsgracht. Er was opnieuw veel animo voor dit sportieve kermisgebeuren.

Dit gezelligheidsevenement was vrijdagavond weer ‘uitverkocht’. Het maximaal aantal van 36 teams (met elk 8 steenwerpers) had zich ervoor opgegeven. Om 19.00 uur ging het evenement van start en de hele Eilandsgracht werd gevuld met 16 banen en de stenen gooiende kermisvierders.

|Doorsturen

Uw reactie