Algemeen

Kerstsamenzang met “Schapen in de Grote Kerk Edam”

De Raad van Kerken organiseerde zondag in de Grote Kerk Edam de Kerstsamenzang. Veel belangstellenden waren naar de kerk gekomen voor de Kerstsamenzang, waarin dit jaar schapen de hoofdrol speelden. Gastvrouw was Gré Hoogland, en zij wenste eenieder een inspirerende samenzang toe.

 

Schapen en lammetjes kunnen vertederend zijn, maar er zijn ook zwarte schapen, het bekende spreekwoord ‘als er een schaap over de dam is komen er meer’ en in het Volendams heeft “Skaaip” een weer heel andere betekenis. Hier werd in de verkondiging over gesproken.

Om beurten werden door het Koninklijk Edams Fanfare o.l.v. dirigent Dim van den Berge, of via orgelspel van Jan van Ginkel, de kerstliederen muzikaal begeleid die gezongen werden. Door leden van de werkgroep oecumenische vieringen werden de kerstverhalen en gedichten voorgelezen.

|Doorsturen

Uw reactie