Algemeen

Dorpsraden Oude Kom, Middelie en Oosthuizen ’niet ontevreden’ over participatie

‘Makkelijk om altijd naar de gemeente te wijzen’

De Nivo sprak de laatste tijd met verschillende dorpsraden in Edam-Volendam over het fenomeen participatie. In deze editie de laatste aflevering van deze serie gesprekken. Daarin komen de dorpsraden van Oosthuizen en Middelie aan het woord en de Volendamse Wijkraad Oude Kom. De bewonerscollectieven zijn over het algemeen positief over hoe participatie en het contact met de gemeente verloopt. Alleen zou de communicatie soms sneller en soepeler kunnen.
Door Laurens Tol


Theo Burger is het lid van Wijkraad Oude Kom dat meestal de communicatie voor zijn rekening neemt. De enige officiële wijkraad van Volendam is niet ontevreden over het contact met de lokale overheid. ,,De samenwerking met de gemeente gaat op het ogenblik wel goed. Maar er zijn bepaalde zaken waar het beter kan. In maart 2020 stelden we acht vragen en stuurden deze op. Op de antwoorden moesten we veertien maanden wachten. Gelukkig hoorden we laatst dat er een vergadering zou worden ingepland, met de betrokken ambtenaren erbij.”
De vragen waar Theo het over heeft, gaan bijvoorbeeld over het parkeerbeleid in de Oude Kom. De burgers die al in dit historische centrum wonen, hebben en houden twee parkeerontheffingen. Dat is anders voor nieuwe bewoners. Zij hebben slechts recht op één. Daarom werkt dit beleidsonderdeel volgens Theo ongelijkheid in de hand. ,,Wij hebben als gezin één auto en het recht om die in de buurt te parkeren. Maar stel: mijn zoon wil er ook een kopen, dan mag een van de twee wagens hier niet staan. Hier is ooit een discussie over gevoerd, die is opgehouden. Want een hoop bewoners die daaraan meededen, mogen hun twee vergunningen houden. Wij willen graag toch nog weer eens hierover om de tafel, om te kijken of we deze situatie kunnen verbeteren.”
Een algehele wens van Wijkraad Oude Kom, is dat de gang van zaken wel wat vlotter mag verlopen bij de gemeente Edam-Volendam. Vaak krijgen ze wel antwoord op verzoeken, maar dan een aantal maanden later dan beloofd. Toch mogen de negatieve punten niet de positieve overschaduwen. ,,Naar ons voorstel zijn er bijvoorbeeld vuilnisbakken bijgekomen. Ze zijn nu ook bezig met de brugverlichting in de Stationstraat en er kwam een mooie poster aan de achterkant van de PX. Niets dan lof daarover.”

‘Onze contactpersoon
doet het gewoon goed.
Alleen de antwoorden
op sommige vragen,
die laten te lang
op zich wachten’

Voor de wegvernieuwing van de Julianaweg is al enige tijd een omvangrijk participatietraject gaande. Wijkraad Oude Kom bemoeit zich hier eveneens mee. ,,Vier leden van ons zijn in gesprek met het betrokken bouwteam. Zij zijn zeer tevreden over hoe de participatie verloopt. ‘Dat doen ze heel netjes’, hoor ik. Alle input nemen ze mee en bij de volgende bijeenkomst hebben ze die punten uitgewerkt. En dan spreken de Wijkraad-leden en het bouwteam daar vervolgens weer over. Mijn conclusie is dat de samenwerking met de gemeente en de participatie voor 80% goed gaat. Onze contactpersoon doet het gewoon goed. Alleen de antwoorden op sommige vragen, die laten te lang op zich wachten. Afgelopen vrijdag heeft de Wijkraad Oude Kom een prettig gesprek gehad met wethouder Runderkamp. Bovenstaande punten zijn besproken en er zijn een aantal goede afspraken gemaakt.”
Een slordige tien kilometer ten noorden van Volendam is een andere bewonersraad met actieve leden gevestigd. Dorpsraad Oosthuizen komt al ruim tien jaar op voor de belangen van Oosthuizenaren. Het valt voorzitter Evert Hogenes en lid Jeep Hamstra op dat de laatste jaren steeds meer Volendammers in hun dorp komen wonen. Wanneer ze gesprekken hebben met de gemeente komen ze meestal ook in contact met inwoners van het vissersdorp. Sinds participatie onderdeel is geworden van de overheidsbesluitvorming, heeft Dorpsraad Oosthuizen daar eveneens mee te maken. Evert heeft op dit punt weinig aan te merken.
,,Ik ben er niet ontevreden over”, stelt de voorzitter. ,,Over een aantal onderwerpen zijn we met de gemeente in gesprek. We zijn hier met het Kraaiennest bezig en met de Waterring. Ook zetten we enige druk achter de kwestie over wat te doen met het voormalige Café Ans en Piet. En dan is er nog een vierde punt. Dat is het zogenoemde ‘Bruinsma-project’ bij de kerk. Daar worden woningen gebouwd. Het overleg hierover met de gemeente gaat op een goede manier.”
Jeep vat samen wat de taak van Dorpsraad Oosthuizen is. Jeep: ,,Wij komen als dorpsraad pas in beeld als er in het dorp iets speelt dat meerdere mensen aangaat. Kijk, als er een boom verkeerd staat, dan niet. Maar als er iets is met een hele rij bomen waar bewoners wat van zeggen en de gemeente treedt niet op, dan kunnen ze zeggen: ‘Kunnen jullie daar wat mee doen?’ Op dit moment is het zo dat er weinig punten uit het dorp zelf vandaan komen. Dus vaak proberen we aan te haken bij alle grote projecten die hier spelen.”

Aansluiting
Oosthuizen is een relatief grote kern in de Zeevang. Het blijkt dat des te meer inwoners een plaats telt, des te minder gemakkelijk deze te organiseren zijn. Dorpsraad Oosthuizen doet het nodige aan pr, maar desondanks is het lastig om aansluiting te vinden bij een groot aantal dorpsbewoners. ,,We versturen bijvoorbeeld naar iedereen flyers met een uitnodiging voor onze jaarvergadering. Helaas komt hier weinig respons op. Het zou mooi zijn als er wat meer aandacht voor zou zijn.”
Evert: ,,Een dorpsraad is niet alleen van belang bij grote projecten. Er zijn ook hele kleine zaken van honderd euro. Laatst haalden kwajongens een hele rij stenen uit de grond om een bal te pakken. Als je daar loopt in het donker, dan lig je voorover. Iemand zei toen: ‘Het is toch een schande dat die gemeente hier niks aan doet’. Ik zei: heb je dan gebeld? ‘Nee’, zei hij toen. Toen ik belde, was het een paar uur later gerepareerd. Als voorzitter van de dorpsraad heb je misschien iets meer te vertellen, maar toch. Het is makkelijk om altijd naar de gemeente te wijzen dat ze niks goed doen. Je moet er ook naar kijken wat ze wel goed doen en ik ben er heel tevreden over hoe snel ze dit soort kleine dingen oplossen.”
Jeep heeft soortgelijke goede ervaringen met de gemeente. Hij kwam in contact met ambtenaren die hem prima te woord stonden en hun werk verstonden. De Oosthuizenaar heeft een vermoeden waarom bepaalde grotere kwesties soms toch enige tijd blijven liggen. Jeep: ,,Ze zitten gewoon tot hun nek in het werk. We hadden ooit contact met een betrokken ambtenaar, die zelfs in de avonduren langskwam. Daarna zeiden we dan weleens: we horen niks meer, hoe staat het ervoor? Want bewoners blijven ons vaak bestoken met vragen. Nu heeft die medewerker weer een andere baan. Het lijkt mij ook gewoon lastig voor de gemeente om al het werk aan te kunnen met een regelmatig wisselende personeelsbezetting.”
De Oosthuizenaar heeft er begrip voor dat sommige taken wat meer tijd vergen. Het zou volgens Jeep wel helpen als de lokale overheid daar wat meer open over is. ,,Laatst heb ik in een vergadering gezegd tegen de wethouder: geef wat meer terugkoppeling. Zeg gewoon: jongens, ik kom er even niet aan toe. Dan weet je dat maar. Nu hebben we het natuurlijk over communicatie. Anders denken wij: er komt maar niks terug. Dus af en toe een berichtje om ons op de hoogte te houden, zou de samenwerking nog wat beter kunnen maken. Ik denk dat je de laatste jaren meer hoort dan vroeger dat er wel wat meer terugkoppeling mag zijn.”

‘Een stukje communicatie
had een hoop kunnen
voorkomen. Eén telefoontje
of een mail was genoeg geweest’

Onlangs deed zich in Oosthuizen een concrete situatie voor van waar de communicatie te wensen overliet. Op een dag kwam een bedrijf langs om speeltoestellen in een nieuwe wijk te plaatsen. Dit terwijl het overleg hierover nog gaande was. Het gevolg was dat dorpsraadsleden werden bestookt door telefoontjes en berichtjes van omwonenden. ,,Ik heb toen wel een mail gestuurd naar onze contactpersoon van de gemeente. Daarbij gaf ik aan dat een stukje communicatie een hoop had kunnen voorkomen. Eén telefoontje of een mail was genoeg geweest.”
Evert en Jeep hopen dat hun dorpsraad ook in de toekomst nuttig werk kan blijven doen voor Oosthuizen. In dat kader zou het volgens hen goed zijn als enkele gedreven jongere mensen zich erbij aansluiten. De gemiddelde leeftijd van het huidige ledenbestand begint namelijk elk jaar hoger te liggen. Zoals gezegd komen er steeds meer Volendammers naar de Zeevang. Wellicht zouden een of meerdere inwoners uit deze groep lid kunnen worden van de dorpsraad. Evert en Jeep zouden dit toejuichen. ,,Dat zou ik heel plezierig vinden. Ze zijn van harte welkom om een kop koffie te komen drinken en te praten.”
Dorpsraad Middelie is al voorzien van een Volendams tintje. Voorzitter Femke Haitsma Mulier is getrouwd met de geboren en getogen Volendammer Jan Plat. Begin 2020 trad zij toe tot het bestuur van het bewonerscollectief. Een groep jonge bewoners stond toen op, nadat Dorpsraad Middelie had aangekondigd te stoppen. Kort daarna begon de coronapandemie, waardoor ook het contact met de lokale overheid anders moest verlopen dan gebruikelijk.
Femke: ,,Je hebt dan toch een andersoortige dynamiek in wat je aan het doen bent. De gemeente heeft daar natuurlijk ook mee te maken en sommige dingen vertragen daardoor. Wij hebben daarom nog weinig concreet met de lokale overheid te maken gehad, behalve dan tijdens overleggen. Daaruit vind ik blijken dat ze van goede wil zijn. Alleen in de praktijk merk ik dat als je een e-mail stuurt, het heel lang duurt voordat je een reactie krijgt. Je moet er vaak nog achteraan, enkele uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Op dat vlak zou ik zeggen: iets sneller reageren zou wenselijk zijn.”
Femke zou de gemeente tevens willen aanbevelen om een wat meer pro-actieve houding aan te nemen. Dus wat meer initiatieven ontplooien om inwoners beter te informeren. ,,Als ze iets opstarten, zouden ze al in een veel eerdere fase kunnen aangeven: ‘We zijn dit van plan, kunnen jullie peilen hoe daarover wordt gedacht?’. Of: ‘Hebben jullie ideeën daarover?’ Het zou mooier zijn als het zo zou gaan in de toekomst. Participatie blijft natuurlijk een belangrijke rol spelen, dus ik ben benieuwd hoe men dit zal uitvoeren in de komende tijd.”

Foto: Femke Haitsma Mulier, voorzitter Dorpsraad Middelie.

Foto: Evert Hogenes (l) en Jeep Hamstra.

|Doorsturen

Uw reactie