't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Monumentale vestingwal van Edam in het zicht gekomen

Vorige week is bij graafwerkzaamheden op de Zuidervesting in Edam een deel van de vestingmuur blootgelegd en ernstig beschadigd. De gemeente legt hier een afwateringsbuis aan voor het parkeerterrein van bewoners van de appartementen aan de Lingerzijde.

De vestingswal is een beschermd rijksmonument. In de bodem van de vesting mag alleen worden gegraven nadat hiervoor een vergunning is afgegeven en een archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. De Vereniging Oud Edam heeft contact opgenomen met de verantwoorde-lijk ambtenaar en daarna met het secretariaat van B&W.
Direct zijn de werkzaamheden stilgelegd. Er komt een archeologisch onderzoek en men wil de vestingwal permanent in het zicht brengen.

|Doorsturen

m.huizinga

2017-02-17 18:08:02

mooi weer altijd volle terrassen aande dijk, dit is een noodzakelijke oplossing.

Sijmen Wikkel

2017-02-22 00:03:08

Ja ja, de terrassen zitten altijd overvol aan de Edammer vesting. Neem er nog één zou ik zeggen!

Uw reactie