Algemeen

‘Nadenken over verbetering van het leefgebied van de gemeente is in ieders belang’

Platform roept burgers op tot meedenken

De toekomst na corona wordt spannend voor Edam-Volendam. Het is namelijk de vraag of en wanneer buitenlandse toeristen de gemeente weer zullen bezoeken. Dat stelt Wouter de Waal, die het Toeristisch en Ondernemers Platform (TOP) adviseert. Deze organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen en richt zich op het verbeteren van het ‘toeristisch product’ en de gemeente. Men zoekt zoveel mogelijk concrete ideeën om op te pakken. Daarom vraagt TOP de bewoners om mee te denken. Dit onder het mom van: als zij genieten, doen bezoekers dat ook.
Door Laurens Tol


Wouter de Waal werkt bij adviesbureau ‘ZKA Strategy’, dat opereert in de vrijetijdssector. Wouter legt nog eens uit waar het platform met (toeristische) ondernemers zich op richt. ,,Hun focus ligt vooral op het zoeken naar kansen, acties en slimme ideeën die opgepakt kunnen worden in de gemeente. De ondernemers willen samen de schouders eronder zetten, dat is de insteek. Wij zijn als adviesbureau gevraagd om een plan te maken en eerst heel goed te achterhalen wat de propositie is van de diverse gebieden. Want de gemeente Edam-Volendam bestaat eigenlijk uit veel van elkaar verschillende plekken. Alleen al Volendam bestaat uit twee delen, met de dijk en de rest van het dorp, als je het kortzichtig wilt samenvatten. Dan heb je natuurlijk Edam, dat weer heel anders is. En dan heb je nog Zeevang, met weer een heel eigen dynamiek en cultuur. Dat valt allemaal onder één gemeente. We willen graag de kern achterhalen van wat de boodschap en belofte is aan mensen die naar de gemeente komen.”
Het TOP en het adviesbureau willen deze gedachten niet eigenhandig formuleren. Men roept de bevolking van Edam-Volendam op om mee te denken en met voorstellen te komen. Vandaar de oproep die vorige week op de Nivo-voorpagina was te lezen. ,,We gaan op zoek naar ideeën en vragen ons af: wat is nou echt goed om te doen? Het grote verschil met vroeger is dat we niet gaan kijken naar wat de toeristen willen, maar vooral naar wat de lokale bewoners willen.”

‘Het idee erachter
is dat toerisme in
de gemeente ten
dienste moet staan
van de inwoners’

,,Het idee daarachter is dat toerisme in de gemeente ten dienste moet staan van de inwoners. Als zij bijvoorbeeld ergens lekker kunnen fietsen, betekent dit dat de bezoekers het daar ook kunnen. Hetzelfde geldt voor strandjes en leuke terrassen voor de lokale bevolking. Daarnaast zijn er natuurlijk nog toeristische zaken te ontwikkelen. Die komen ook nog wel aan de orde, maar het belangrijkste is dat de bewoners trots kunnen zijn op hun leefgebied en ervan kunnen genieten. Het doel is dat de waarde van het gebied omhooggaat.”
Ieders mening telt. Dat wil het TOP momenteel zoveel mogelijk kenbaar maken aan inwoners van de gemeente. Deelnemers aan de enquête kunnen daarnaast een VVV Card van 50 euro winnen. ,,Via social media, pers en filmpjes vragen we aan iedereen om zijn of haar mening achter te laten op de website. Die ideeën gaan we daarna bundelen en uiteindelijk weer presenteren aan de mensen. Dan kan men weer laten weten of ze de plannen onzin vinden of juist toejuichen.”
Meedenken over waardeverhoging van de gemeente en beloftes aan bezoekers opstellen, het kan bevreemdend overkomen in een tijd waarin velen financieel niet of net aan hun hoofd boven water kunnen houden. Wouter is zich er bewust van, maar wijst erop dat er een tijd zal komen ná de huidige malaise. ,,Bij het bedenken van nieuwe ideeën is het belangrijk dat inwoners zich even buiten de coronasituatie verplaatsen. Die overheerst natuurlijk heel sterk nu. Er zijn bijvoorbeeld ondernemers die het nu heel moeilijk hebben. Sommigen daarvan zitten al twintig jaar op de dijk en die hebben net een slecht jaar achter de rug. Maar die zijn de negentien goede jaren daarvoor waarschijnlijk nog niet vergeten. Ze kunnen nu net als alle inwoners van de gemeente meedenken over verbeteringen van hun leef- en werkgebied.”

‘De gemeente zit
op dit moment
in het oog
van de storm’

Denken over verandering is volgens Wouter belangrijk. Temeer omdat de oude situatie voor Volendam waarschijnlijk niet op korte termijn zal terugkeren. Daarmee doelt hij op een deel van het bezoekerspubliek dat het vissersdorp jarenlang bezocht. ,,De huidige prognose is voor Volendam wel een spannende. Want de vraag is hoe snel buitenlandse toeristen weer terug gaan komen. Die komen wel terug, maar in welke mate en welk tempo is natuurlijk de vraag. Daarom is het slim om te bekijken hoe je het gebied voor jezelf en voor je bezoekers beter kunt maken. De gemeente zit op dit moment in het oog van de storm. Edam-Volendam krijgt de crisis vol op haar neus. Vooral de dijk, omdat de bezoekers die er al decennialang kwamen in een keer wegvielen. Dat laat zien dat je als product - om het zo maar te zeggen - kwetsbaar bent. Je moet kijken of er een manier is om het gebied opnieuw in een ontwikkelfase te krijgen.”
Vóór de pandemie was er al sprake van een zekere neergang in het toerisme, zo stelt Wouter. De huidige toestand versterkt volgens hem een ontwikkeling die al een tijd aan de gang was. Het is volgens hem zaak om deze om te keren en de gemeente weer in de richting van een nieuwe bloeifase te brengen. ,,Heel Nederland moet straks weer naar Volendam komen voor de lekkerste gerookte paling. Of naar Edam, dat een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van Nederland als kaasland. Ik denk dat het slim is om te kijken naar een verbreding van de doelgroep wat betreft toeristen. Ook de mensen die niet in een Volendammer pak gehesen hoeven te worden, moeten een mooie dag kunnen hebben in de gemeente.”
Op de site van het TOP hebben mensen al tal van voorstellen aangedragen. Zo opperden Edammers het idee voor ‘stepping stones’ op de Voorhaven. Daarmee kunnen Edamse oud-Elfstedentochtwinnaars worden geëerd. Verder zijn er bijvoorbeeld plannen voor een openbaar toilet, een VOC-wandeling, een ‘escape room’ en toeristische wegbewijzering. Op een kaart zijn de locaties voor de voorstellen aangemerkt.
Kortom, Wouter en het TOP zouden het toejuichen als veel inwoners van de gemeente hun ideeën laten horen. Edam-Volendam staat op een belangrijk punt in de tijd, waarop een nieuwe ontwikkeling in gang kan worden gezet. ,,Nadenken over verbetering van het leefgebied van de gemeente is in ieders belang. Misschien dat sommige mensen al lang met slimme ideeën rondlopen hiervoor. Nu is het moment om deze naar voren te brengen. Dit kan via de site: https://topedamvolendam.mett.nl/. We kijken er allemaal naar uit om uw mening te horen.”

|Doorsturen

Uw reactie