Algemeen

Uitreiking van tien Participatieverklaringen

Dinsdagmiddag ontving burgemeester Lieke Sievers om 16.00 uur in de Raadszaal tien statushouders uit onze gemeente. Zij zijn in 2016 allen uit Syrië gevlucht en hebben vier workshops over de Nederlandse kernwaarden en –normen gevolgd, hetgeen door de overheid verplicht is gesteld. 

De tien statushouders hebben allen met goed gevolg de workshops doorlopen en wisten hiervoor te slagen. In de Raadszaal aan de Schepenmakersdijk ondertekenden zij in het bijzijn van de burgemeester de participatieverklaring. Daarbij werden de certificaten en bossen tulpen uitgedeeld. Aansluitend was er nog een samenzijn in de kantine, waar zelfbereide Syrische lekkernijen werden geserveerd. De statushouders waren blij en dankbaar dat ze aan de workshops hebben deelgenomen als onderdeel van de participatie in de maatschappij.

|Doorsturen

Uw reactie