Algemeen

Vertelvoorstelling “De Man met het stenen hart”

In het kader van het culturele lesprogramma van de SKOV op de basisscholen, is door cultuurcoördinator Marleen Kras de voorstelling “De man met het stenen hart” naar Volendam gehaald. Dinsdag waren er twee voorstellingen in de Blokwhere, donderdag één in de Springplank en vrijdag werd de vertelvoorstelling twee keer in de Nicolaasschool opgevoerd. 

Door Sijmen de Jong werd het verhaal over empathie, communicatie, emoties en omgaan met elkaar verteld. Voordat de voorstelling begon werden door de acteur vragen aan de leerlingen gesteld uit de groepen 4 en 5. Met poppen werd het verhaal uitgebeeld en de kinderen leefden volop mee met het verhaal dat in de middeleeuwen speelde.

|Doorsturen

Uw reactie