Algemeen

Woningbouw Baandervesting Edam definitief goedgekeurd

DEN HAAG – De bouw van maximaal 81 woningen in het project Baandervesting in het centrum van Edam kan beginnen. De Raad van State verwierp vandaag de bezwaren van een omwonende tegen het bestemmingsplan voor dit project. Het plan kan nu niet meer worden aangevochten en is daarmee definitief goedgekeurd.


Buurtbewoner Steven Maas bestreed het plan, omdat hij vindt dat het een aantasting is van het beschermde stadsgezicht van Edam. Op sommige plekken in het noordwestelijke deel van het plangebied kan er tot 14 meter hoog worden gebouwd. En dat sluit volgens Maas niet aan bij de omliggende bebouwing.
Maar de Raad van State oordeelt dat er op sommige plekken in de omgeving ook hogere gebouwen staan zoals pakhuizen. Verder zegt de Raad dat de gemeenteraad grote vrijheid heeft bij het vaststellen van een bestemmingsplan, zolang de leefkwaliteit in de omgeving maar niet verslechtert.
De Raad oordeelt dat de bouwhoogten in het plan niet zullen leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het beschermd stadsgezicht. En de Raad oordeelt ook dat de aanwijzing als beschermd stadsgezicht niet voorschrijft dat er een grote variatie in bouwhoogten moet komen. Volgens Maas is die grote variatie van bouwhoogten juist kenmerkend voor het beschermde stadsgezicht van Edam. De projectontwikkelaar heeft dus enige vrijheid bij de verdere uitwerking van het plan.

|Doorsturen

Uw reactie