Algemeen

Schoolexamens/tentamens DBC

Belangrijke updateover het Coronavirus 2

Vanmorgen heeft de schoolleiding en het team samen overlegd over hoe nu verder te handelen.

De schoolexamens/tentamens
Voor de examenzaken zijn we afhankelijk van de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs. Deze hele week mogen en kunnen wij geen schoolexamens/tentamens afnemen. Zodra er bekend is hoe het onderwijs en het afnemen van schoolexamens/tentamens voor examenleerlingen kan worden ingericht, communiceren wij hier direct over. Over volgende week weten wij dus nog niets.
Onderwijs
Het team krijgt vandaag, morgen en woensdag de tijd om het onderwijs te gaan inrichten. Vanaf donderdag zal er via Magister in het huiswerk worden gecommuniceerd wat de leerlingen thuis voor de verschillende vakken kunnen doen. Vanaf maandag zijn de docenten op de ingeroosterde uren beschikbaar voor vragen via de mail en Magister. Wij beseffen ons dat onderwijs via deze weg niet hetzelfde zal zijn als klassikaal op school. Toch willen wij aan de ouders vragen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en de kinderen te motiveren elke dag wat voor school te doen.
Zodra er weer meer bekend is, communiceren wij dit direct.

Don Bosco College

 

|Doorsturen

Uw reactie