Algemeen

‘Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de tekorten hierdoor verder oplopen’

CBW van start met ‘kleinschalige voorstellingen’

Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam start komende tijd weer wat activiteiten op. Men kan dat doen, omdat de overheid vanaf 1 juni enkele regels versoepelt. Het is nog de vraag wat het CBW allemaal mag programmeren. De exacte uitwerking van de regels wordt bepaald per gemeente. Binnenkort hoort het CBW-bestuur wat er binnen Edam-Volendam allemaal mogelijk zal zijn. Ideeën voor activiteiten zijn er in ieder geval genoeg. Na een onderbreking van ruim twee maanden zullen er weer optredens gaan plaatsvinden in de PX. Uiteraard wordt de zaal daarbij aangepast aan de geldende regels.
Door Laurens Tol

De programmering gaat van start met een muziekavond van het ‘PX Songwriters Guild’. Men kan dan ondervinden hoe de aanpassingen in de praktijk zullen werken.

Volgens CBW-directeur Jera van Gelder en coördinator kunst en cultuur Bianca Vos, is er uitgebreid gestudeerd op hoe men aan de coronamaatregelen kan voldoen. Bianca geeft aan dat er een protocol klaarligt. ,,Daarin staat hoe wij het allemaal aan gaan pakken. Met de wijze hoe mensen binnenkomen, hoe ze kunnen gebruikmaken van de wc, de veiligheid bij de bar, enzovoorts. Plannen over wat te organiseren bedachten we ook al. Het zullen kleinschalige concerten en voorstellingen worden. Daar waren we al goed in, dus dat gaat wel lukken. Optredens als die van het Songwriters Guild, kun je prima organiseren voor dertig man publiek. Misschien kunnen we ook weer films vertonen. We moeten kijken waar mensen behoefte aan hebben”, vertelt Bianca.
Een ander idee is het organiseren van shows voor kinderen, zoals die van ‘Poppentheater Koekla’. Als het CBW straks groen licht krijgt, bepaalt men hoe de programmering er precies uit gaat zien. Jera denkt ook aan een samenwerking met de lokale omroep L.O.V.E.. Jera: ,,We zijn met hen bezig om op vrijdagavonden shows te gaan uitzenden vanuit de PX. Deze zullen ongeveer twee uur duren en bestaan uit optredens en interviews. Hier zijn we al ver mee. Na 1 juni kunnen we daarmee starten. We willen bijvoorbeeld artiesten aan het woord laten van wie de optredens verschoven zijn of niet zijn doorgegaan. Dan kunnen zij toch iets van zichzelf laten horen.”

‘We laten de
voorstellingen doorgaan,
omdat we cultuur
belangrijk vinden’

Verder lijken in het najaar geplande cabaretvoorstellingen eveneens doorgang te kunnen vinden. In november staat bijvoorbeeld een show van Wim Daniëls gepland. Tegen die tijd kan men waarschijnlijk een publiek van honderd mensen toelaten. Het CBW is blij dat het weer wat kan organiseren. Al zijn optredens voor dit soort bezoekersaantallen financieel niet de meest aantrekkelijke. ,,Het gaat ons niet rijk maken. Voorlopig verdienen we er niet aan. We laten de voorstellingen doorgaan, omdat we cultuur belangrijk vinden. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de tekorten hierdoor verder oplopen. We proberen wel quitte te draaien met de dingen die we organiseren.”
Bij het CBW vielen de laatste tijd namelijk harde klappen. Financieel was en is het een zware tijd. De instelling krijgt alleen gemeentelijke subsidie voor haar activiteiten voor ouderen, jongeren, kinderen en kwetsbare groepen. Dit is ongeveer een kwart van het totale budget. Het CBW ontvangt geen financiële steun voor haar podiumactiviteiten. ,,Dat betekent dat we alles zelf moeten opvangen. Ook in een moeilijke periode als deze. Tekorten zullen we in de loop van de tijd moeten terugverdienen. Daarom zijn het spannende tijden. Ik maak mij soms wel zorgen.”
Inmiddels zijn de muzieklessen in de PX alweer begonnen. Het is echter maar de vraag of de oefenruimtes in de kelder binnenkort weer open kunnen voor bands. Men onderzoekt de mogelijkheid of muzikanten op voldoende afstand van elkaar kunnen repeteren. Binnenkort wordt bekend of het CBW deze lokalen kan openen. Verder is nog onzeker of men binnen afzienbare tijd weer activiteiten voor senioren kan organiseren. Voor deze leeftijdsgroep is het niet doorgaan van het gebruikelijke koffie-uurtje een groot gemis.

‘Als iedereen
zijn geld terug
zou willen,
dan hebben we
echt een probleem’

Het CBW is uitermate blij met het feit dat bijna niemand geld terugvroeg voor een gekocht toegangskaartje. De bevolking van Edam-Volendam lijkt tot nu toe goed mee te denken met de maatschappelijke organisatie. ,,Dat waardeer ik wel erg van deze samenleving. Mensen zeggen gewoon: ‘Oké, dan ga ik volgend jaar wel’. Eerlijk gezegd is dit ook echt nodig. Want als iedereen zijn geld terug zou willen, dan hebben we echt een probleem.”
Bianca: ,,Gelukkig hebben we nieuwe data kunnen vinden voor alles dat we programmeerden. Daar hebben we wel mazzel mee.”
Ondanks de beperkingen die er nog zijn, gloort er weer hoop voor een instelling als het CBW. Al is men bij voorstellingen wel afhankelijk van de medewerking van het publiek. Jera: ,,We moeten alle zeilen bijzetten om aan alle regels te voldoen. Daarbij hebben we de steun van het publiek nodig. Als we te veel mensen moeten corrigeren, dan gaat het niet. Maar we gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.”
Bianca: ,,De eerste tekenen van verbetering zijn er. We kijken er echt naar uit om weer dingen te kunnen organiseren. Cultuur is belangrijk voor een samenleving. Binnenkort kunnen mensen daar dus weer van gaan genieten.”

Foto: Bianca Vos en Jera van Gelder op het PX-podium.

 

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties