Algemeen

Centrum Job heeft wereldprimeur met zelfontwikkelde faciliteiten

Sinds begin november beschikt Volendam over een unieke praktijk. Nergens op aarde wordt op dezelfde manier gewerkt als in het hypermoderne Centrum Job. Het pand is gevestigd pal naast de bestaande chiropractie-locatie in het Kras Stadion aan de Schoolstraat. ,,We zijn vanwege onze nieuwe werkwijze gaan uitbreiden, maar de oude locatie blijft ook actief”, aldus Job Kes, de man achter Centrum Job. Na jaren van plannen en het perfectioneren van een uniek idee, heeft de gloednieuwe praktijk vorige maand eindelijk haar deuren geopend. ,,Iedereen is welkom voor een vrijblijvende rondleiding. Of het nu gaat om chronische klachten, revalidatie, prestatieverbetering of preventie – klachten te voorkomen – bij Centrum Job kunnen we je aan de hand van onze gloednieuwe faciliteiten gegarandeerd helpen.”
Door Kevin Mooijer

Veel mensen kampen met lichamelijke klachten die zijn ontstaan door in het dagelijks leven regelmatig dezelfde herhalende bewegingen uit te voeren. Dit kan gebeuren op het werk, in het huishouden of tijdens het sporten. Het bewegingsapparaat ontwikkelt zich niet goed, waardoor lichamelijke klachten ontstaan. ,,Het gaat vaak om chronische klachten. Men heeft behandelingen gehad bij talloze therapeuten of is zelfs al geopereerd aan de klacht. Bij conventionele revalidatieprogramma’s ligt de focus vaak op leren omgaan met de pijn en dus niet op het aanpakken van de oorzaak. Na jaren van leven met ongemak is de oorzaak en bron van de klacht nog steeds niet achterhaald. Centrum Job is gespecialiseerd in het ondersteunen, begeleiden en motiveren tot structureel herstel en een verdere ontwikkeling van het bewegingspatroon. Door onze focus, aanpak en zelfontwikkelde faciliteiten zijn wij uniek te noemen.”
Centrum Job is een hypermodern instituut dat mensenlevens verbetert. ,,Mensen komen voor uiteenlopende redenen, die variëren van chronische klachten en de wens te revalideren, tot preventie van klachten van het bewegingsapparaat, of de wens om fitter te worden en sportprestaties te verbeteren. Ongeacht de doelstelling, met de juiste mentaliteit kan iedereen zijn persoonlijke einddoel behalen.”

Werkwijze
,,Het probleem met persoonsgerichte revalidatie is dat continue persoonlijke begeleiding noodzakelijk is. Hierdoor lopen de kosten snel op en dat is gelijk de reden waarom deze niet worden vergoed door de zorgverzekering. In reguliere revalidatieprogramma’s wordt daarom ook met name ingegaan op het algemeen versterken van het lichaam en het leren omgaan met de pijn. Dat leidt tot veel frustraties voor zowel de behandelaar als de patiënten. Patiënten voelen zich vaak verloren binnen dit systeem. Ik vind dat dit anders moet.”
,,In plaats van de oefeningen stuk voor stuk uit te leggen, hebben we binnen onze methode het herstel van het lichaam onderverdeeld in zes fases, oftewel niveaus. Elk niveau kent twee of drie basisprincipes. Deze principes worden in persoonlijke setting uitgelegd door één van onze fysiotherapeuten. Direct na de behandeling doorloopt de patiënt vijftien oefenstations, welke werken door middel van audio- en videobegeleiding. Naast dat je de instructeur op schermen ziet, ben je zelf naast hem zichtbaar, waardoor je in een oogopslag ziet of je de oefeningen goed uitvoert. Voor mensen met chronische klachten is het zonder directe feedback vaak lastig om te bepalen of hun houding goed is en of ze de bewegingen op de juiste manier uitvoeren.”
,,De methode waarbij patiënten zichzelf direct terugzien terwijl ze de oefening uitvoeren, versterkt de feedback van het bewegingsapparaat naar de hersenen. Hierdoor wordt de positiezin van de hersen, ook wel proprioceptie genoemd, verbeterd. De patiënt kan vervolgens zelf beslissen wanneer hij of zij de oefenstations nogmaals wil doorlopen. Dit kan zeven dagen per week, van 6.00 tot 22.00 uur. Via onze website of telefonisch, kan door patiënten zelf een passende dag en tijd worden gepland. Bij binnenkomst zet het systeem, na het scannen van een persoonlijke toegangspas, het specifieke oefenprogramma gereed voor de betreffende patiënt. Dit heeft verschillende voordelen.”

‘Patiënten krijgen door
de combinatie van de
oefenstations en de
persoonlijke begeleiding
van de fysiotherapeuten
maximale begeleiding
voor minimale kosten’

,,Patiënten krijgen door de combinatie van de oefenstations en de persoonlijke begeleiding van de fysiotherapeuten maximale begeleiding voor minimale kosten. Daarnaast ontdekt de patiënt tijdens het uitvoeren van de oefeningen waar de zwakke punten liggen. Dit kan direct worden teruggekoppeld naar hun persoonlijke bestand, waardoor de behandelaars hun therapie en samengestelde trainingen hierop kunnen aanpassen. Naast de oefenstations zijn er op elk niveau ook verschillende groepslessen beschikbaar, waarin de bewegingstherapie op een andere manier wordt aangeboden. Op deze manier kan de bewegingstherapie op een zo volledig mogelijke manier worden gevolgd. Elk niveau word afgerond door een chiropractische behandeling, gevolgd door nog eenmalig één op één training met de bewegingstherapeut.”
,,De bewegingstherapeut controleert nog een keer in detail of de drie basisprincipes van het desbetreffende niveau volledig onder controle zijn. Door de combinatie van persoonlijke begeleiding en behandelingen en het geautomatiseerde systeem in de oefenstations, worden patiënten maximaal begeleid waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en patiënten zoveel mogelijk vrijheid behouden.”
,,Binnen onze methode wordt revalidatie onderverdeeld in zes niveaus. Zowel een beginner als een topsporter, iedereen begint op het eerste niveau. Dit met als doel om het bewegingspatroon van elke patiënt volledig te kunnen doorgronden en vanuit de basis opnieuw op te bouwen. Direct na de uitleg van de basisprincipes van het betreffende niveau doorloopt de patiënt de vijftien stations om de kennis direct en zo effectief mogelijk toe te passen. Nadat de patiënt enkele malen zelfstandig de stations heeft doorlopen en de groepslessen heeft gevolgd, worden geleidelijk alle zwaktes in het bewegingspatroon duidelijk. Hierna volgt eerst een vervolgbehandeling van de fysiotherapeut die voor de stations op het betreffende niveau een persoonlijke serie oefeningen samenstelt.”

Voortgang gestimuleerd
Dit wordt vervolgd met een behandeling bij Job waarbij nogmaals alle ontwikkelingen worden gecontroleerd. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald of de patiënt klaar is voor het volgende niveau. Doordat patiënten de stations individueel doorlopen, kan altijd op een zelf te bepalen tempo gewerkt worden. In combinatie met de persoonlijke begeleiding door de behandelaars wordt de voortgang gestimuleerd en weten patiënten altijd waar ze aan toe zijn. Niet alle niveaus hoeven doorlopen te worden door patiënten.
,,Niveau zes is echt topsportniveau. Er zijn niet veel mensen die dat aankunnen, maar onze faciliteiten zijn beschikbaar voor iedereen. Centrum Job biedt dus ook professionele sportmensen de helpende hand.” Vanwege veel vraag is Centrum Job momenteel in ontwikkelende fase van speciale groepslessen gericht op specifieke sporten als hardlopen, schaatsen, wielrennen en zwemmen. ,,Vaak hebben mensen die dergelijke sporten uitoefenen problemen met een specifieke beweging, ademhalen of coördinatie. Of een sporter is op zoek naar mogelijkheden om prestaties te verbeteren. Met onze methode worden in korte tijd zwaktes onthuld en kunnen deze punten specifiek worden behandeld en getraind. Sportieve prestaties zullen binnen de kortste keren verbeteren.”
,,Het is mijn passie om mensen vooruit te helpen”, aldus de 42-jarige Volendammer. ,,Ik heb na het afronden van de universitaire studie chiropractie in Engeland, nog diverse internationale opleidingen gevolgd onder andere op gebied van FNOR, neuroplasticiteit en DNS. Ik wil mensen structureel een oplossing bieden en zorgen dat operaties voorkomen worden. Ik liep al jaren met het idee om iets unieks op te starten. De vraag was alleen steeds, hoe kunnen we dit programma realiseren?” Alle kennis die Job heeft opgedaan in combinatie met de inmiddels vele jaren opgedane ervaring, waren aanleiding om in nauw overleg met diverse medische specialisten, hoogleraren en met medewerking van talloze trouwe patiënten, een effectieve methode te ontwikkelen.
,,De hoeveelheid tijd die nodig is voor goede zorg en begeleiding om daadwerkelijk te kunnen revalideren, is van zulke hoedanigheid dat het te duur is voor zorgverzekeraars om te vergoeden. Daardoor is het vanzelfsprekend ook te duur voor patiënten om zelf te bekostigen. Er is zoveel persoonlijke begeleiding nodig om te zorgen dat mensen de oefeningen goed uitvoeren en dat ze hun hersenen dus daadwerkelijk leren het lichaam op een andere, betere manier te gebruiken, dat het bijna niet realiseerbaar is. Wij hebben de manier ontwikkeld waarbij deze begeleiding en zorg wel wordt gegarandeerd, maar dan niet voor duizenden euro’s.”

‘Ook voor bedrijven
zijn de gevolgen fors’

Door middel van audio- en videobegeleiding en klassikale ondersteuning wordt patiënten geleerd om het bewegingsapparaat op de juiste manier te gebruiken. Dit gebeurt onder leiding van de chiropractor, fysiotherapeuten en bewegingstherapeuten. De klassikale lessen zijn bedoeld als ondersteuning van de behandelingen en de stations, waarbij met name wordt ingegaan op basiselementen als ademhaling en bewegingspatronen. In samenwerking met Nico Smit, eigenaar van Studioweb, is de unieke computerapplicatie voor het systeem- en informatiemanagement ontwikkeld. Gestelde doelstellingen waar we tijdens de ontwikkelingsfase aan vasthielden, waren afname van pijnklachten en beperkingen, verbetering lichamelijke prestaties en gezondheid, verlaging instroom naar ziekenhuizen en beperken zorgkosten en kosten ziektewet en arbeidsongeschiktheid. Het heeft even geduurd voor we het systeem geperfectioneerd hadden, maar we mogen trots zijn op het resultaat. De doelstellingen worden behaald na het doorlopen van ons programma. We zien nu al flinke resultaten bij veel van onze patiënten!”
,,Ook voor bedrijven zijn de gevolgen fors. Van alle werk gerelateerde verzuimdagen is zelfs 38% te wijten aan klachten van het bewegingsapparaat, vaak door lichamelijk belastend en repeterend werk. Deze cijfers laten nog steeds een sterke toename zien, onder andere door de toename van zittend werk. Inmiddels leidt dit bij 21% van deze gevallen tot arbeidsongeschiktheid.”
,,Voor werkgevers is dit dan ook een groot risico. Het eerste jaar ziektewet geldt vaak 100% en het tweede jaar 70% doorbetaling van het loon. Maar het is ook mogelijk dat een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze WGA-uitkering wordt dan nog eens de eerste tien jaar toegerekend aan de werkgever. Een dure kostenpost waar men nauwelijks invloed op lijkt te hebben. Een oplossing is echter de preventieve werking en het structureel herstel met behulp van de Methode Job, waarmee ziekteverzuim en uitval wordt voorkomen en medewerkers weer pijnvrij hun werk kunnen doen.”

Bewegingstherapie wordt aangeboden in abonnementsvorm. Vergoedingen van behandelingen verschillen per zorgverzekeraar. Heeft u interesse in meer informatie? Ga dan naar www.centrum-job.nl, bel 0299 407 400, of maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding door het centrum.

 

|Doorsturen

Uw reactie