Algemeen

De Lange Weeren: ‘De mooiste wijk van Nederland’

Donderdag 20 mei zal de gemeenteraad zich buigen over de door het college opgestelde totaalvisie van de nieuwe woonwijk De Lange Weeren ‘wonen in het landschap’. Gevraagd wordt aan de raad om hiermee in te stemmen en deze vrij te geven voor inspraak. 

Vrijdagmorgen presenteerde de wethouders Wim Rijkenberg en Hans Schütt alvast  de totaalvisie aan de pers. ,,We zijn er heel tevreden mee. Waar het uiteindelijk om gaat is dat we woningen gaan bouwen, want er is grote woningnood”.

In de pilot Waterlands Wonen is ruimte gegeven voor de realisatie van 740 woningen. In de totaalvisie is een bandbreedte opgenomen van een dichtheid van 25-35 woningen per hectare, wat neerkomt op 750-1.050 woningen voor deelgebied a en b en 550-770 woningen voor deel II.
Woensdag 5 mei het hele verslag in de Nivo.

|Doorsturen

Uw reactie