Algemeen

Eerste Heilige Communieviering in 2020

We verkeren door Corona in een moeilijke periode. De hele maatschappij wordt getroffen door de beperkingen. Onze kerk is onderdeel van de maatschappij en is van beperkingen niet uitgezonderd. Ook de viering van de Heilige Communie wordt er dus door geraakt. In de afgelopen dagen is, onder andere via de media, duidelijk geworden dat er verschillende zienswijzen zijn over de aangepaste vieringen voor de Eerste Heilige Communie. Langs deze weg willen u duidelijk maken hoe we daar als kerkbestuur tegenover staan.

Communie
De Heilige Communie is een groot goed in de katholieke gemeenschap van Volendam. Een belangrijke gebeurtenis in het leven van de kinderen van groep 4 van onze basisscholen. En normaal gesproken ook reden tot een feestelijk samenzijn met de hele familie. Helaas betekent Corona dat het dit jaar anders moet verlopen.
Dit jaar in aangepaste vorm
De Stuurgroep Communie (vertegenwoordigers van alle scholen en het kerkbestuur) heeft afgelopen week besloten de communieviering in aangepaste vorm door te laten gaan. Dit op de geplande data vanaf 1 november. De richtlijnen van het RIVM zijn bepalend bij de invulling van de aangepaste vorm.

Verplaatsen echt onmogelijk
Een verplaatsing van de communievieringen naar volgend jaar is echt onmogelijk. Ook volgend jaar is er een kans dat communievieringen wederom in aangepaste vorm moeten. En het ontbreekt aan capaciteit en beschikbare data om communievieringen van een dubbele omvang te organiseren. Daarnaast heeft de stuurgroep, samen met leerkrachten en kinderen, een mooie communieviering voorbereid. Ook met inachtneming van de coronaregels kan daaraan een passende invulling worden gegeven.
Een ander, zeker niet onbelangrijk aspect vormt de educatieve kant. In de afgelopen periode zijn er door het online onderwijs achterstanden ontstaan. De leraren zijn volop doende deze achterstanden in te lopen. Dat brengt met zich mee dat er voor deze groep kinderen niet nog een keer lessen mogen wegvallen voor een voorbereiding van de communie.

Twee opties
Gisteren en vandaag is er contact geweest tussen stuurgroep, het kerkbestuur en de SKOV over de invulling van de vieringen. Samen zijn we uitgekomen op de volgende twee opties:

1. Uw kind neemt deel aan de communieviering in november zoals die door de stuurgroep is uitgewerkt onder deze voorwaarden:
- Maximaal 15 kinderen in een groep;
- Per kind maximaal 2 volwassen begeleiders in de kerk;
- U als ouder neemt de verantwoordelijkheid om de eerste communie in huiselijke kring te vieren binnen de richtlijnen van het RIVM en met de beperkingen die vanuit de coronamaatregelen door de overheid zijn ingesteld.

2. U kunt er voor kiezen om uw kind aan te melden voor deelname aan een van de communievieringen van de volgende lichting. We willen hier bij aantekenen dat:
- Er is geen zekerheid te bieden wanneer deze plaats zullen vinden en in welke vorm.
Dit hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
- De groep waarbij uw kind kan aansluiten wordt pas later zeker. Afhankelijk van de mogelijkheden kan dit een jongere groep zijn van de eigen school maar er kan ook een groep gevormd worden van kinderen van de eigen lichting van verschillende scholen.
- De voorbereiding van de uitgestelde communieviering is niet onder schooltijd en dient op eigen initiatief buiten de schooluren plaats te vinden.

Met deze opties is het kerkbestuur van mening dat recht wordt gedaan aan de uiteenlopende wensen van de ouders. En de kinderen kunnen hun Eerste Communie hebben. Ook al gaat het anders dan gewoon, voor hen is deze ervaring daarmee niet minder betekenisvol. Uiteindelijk is dat waar het om gaat.

Corona betekent geen feestelijke bijeenkomsten
Feestelijke bijeenkomsten om de Eerste Communie te vieren, zoals die ingeburgerd waren, kunnen dit jaar helaas niet plaatsvinden. Coronapreventie is een zaak van ons allen. Het blijft belangrijk voorzorg te nemen voor het eigen welzijn en dat van onze dierbaren. Het kerkbestuur roept daarom op de Eerste Communie voorop te stellen, en de communicanten hun volgende stap binnen onze kerkgemeenschap te gunnen. Voor het overige roept het kerkbestuur op de coronarichtlijnen en adviezen van het RIVM in acht te nemen.

Waardering
Het kerkbestuur spreekt grote waardering uit voor de mensen die zich in de stuurgroep hebben ingezet voor de communievieringen. Corona levert beperkingen op en het blijkt dat het enkelen steekt. Maar de vrijwilligers steken heel veel tijd en aandacht in de voorbereiding van communievieringen in onze Volendamse traditie. Voor deze inzet en betrokkenheid past slechts waardering.
Het kerkbestuur.

|Doorsturen

Uw reactie