Algemeen

Extra parkeerplaatsen aangelegd op de Tjalk

Het herinrichten, ophogen en bestraten van de straten in de Blokgouw 7 vordert gestaag. Het herbestraten van de Schoener is vorige week afgerond. De stratenmakers van Hennephof & Jonk zijn nog bezig met het aanleggen van een parkeerplaats op de Tjalk, tegenover basisschool de Spinmolen. Zo worden er extra parkeerplaatsen gecreëerd, waarvoor een stuk grasveld in het Siem Lutpark opgeofferd werd. 

Zoals het er nu naar uitziet komt het bestraten van deze woonwijk misschien nog voor de bouwvak gereed. Hier zijn de stratenmakers eind vorig jaar mee begonnen. Alle straten, trottoirs en grasveldjes zijn tijdens deze grootscheepse renovatie van de wijk meegenomen en op sommige plaatsen werd het wegdek zo’n 40 cm opgehoogd.

|Doorsturen

Uw reactie