't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Het is weer bollentijd – parkeerdruk neemt toe

Onderstaand het persbericht van de coalitiepartijen. Dit persbericht is opgesteld naar aanleiding van de toenemende parkeerdruk in Volendam maar tegenwoordig ook in Edam. Daaronder staat het raadsverslag uit de Nivo van 20 september 2017. Waar gesproken wordt over de toenemende druk. 

Het is weer bollentijd – parkeerdruk neemt toe

En dat is te merken. Het is hartstikke druk en overal rijden bussen. Dat brengt lusten, maar zeker ook lasten met zich mee. En in toenemende mate. De grenzen zijn bereikt. Maar je kunt geen hek om de gemeente zetten. Daarom is de gemeente bezig met maatregelen om de grote toeristenstroom zo goed mogelijk te begeleiden om de lasten zoveel mogelijk te beperken en te spreiden. Helaas gaat dat door allerlei procedures en regels niet zo snel als we zouden willen, maar de resultaten komen in zicht.
Verkeersregelaars en betaald bus-parkeren
Nog deze maand wordt bij de Parallelweg bewoners-parkeren ingevoerd voor bewoners van het Noordeinde. Medio mei gaat het betaald parkeren voor bussen aan de Parallelweg in. Wij hebben als coalitiepartijen (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) opnieuw gepleit voor verkeersregelaars. Vanwege 4 en 5 mei konden die helaas niet direct beginnen. Ook zullen de beheerders bij de toiletvoorziening langer aanwezig blijven, tot 20.00 uur. Ook willen we meer prioriteit bij handhaving en een stopverbod voor bussen, zodat bedrijven aan de Parallelweg bevoorraad kunnen blijven worden.
Parkeerverwijssysteem
Bussen en auto’s willen we ook niet onnodig in het centrum. Daarom moeten bussen op de Parallelweg betalen en blijft het Marinapark gratis. Toeristen die zelf met de auto komen, willen we ook niet in het centrum naar een plaats laten zoeken, waar dan maar 1,5 uur geparkeerd mag worden. Zij kunnen ook bij het Marinapark parkeren. Het parkeerverwijssysteem, met verwijzingen naar de juiste parkeerplaatsen en digitale melding of en hoeveel parkeerplaatsen nog vrij zijn, moet daarbij gaan helpen. Door aanbestedingsregels kan dit niet snel geregeld worden. De aanbesteding start binnen enkele weken, zodat de gemeente tot eind van het jaar ervaring kan op doen en volgend seizoen een goed werkend systeem heeft.
Singelweg
Ook Edam is in veel bus-excursies opgenomen. Bij de Grote Kerk in Edam zijn de grenzen met bussen ook bereikt. Om die reden willen we graag zo snel mogelijk bus-parkeren faciliteren langs de Singelweg op de evenementenparkeerplaats. Met de huidige drassige grond gaat dat nog niet, maar ook hier is de urgente hoog en wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Coalitiepartijen Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD

Artikel Nivo 20 september 2017 week 38
Herinrichting Parallelweg is opmaat naar betere spreiding toename toeristisch verkeer

‘Geen tien met een griffel’

Sympathie raad voor huidige beheerder
De huidige beheerder Cees van Westen had aangaande dit agendapunt spreektijd aangevraagd. Hij wilde graag zijn ervaringen met de raad delen en hield begrijpelijkerwijs een pleidooi voor zichzelf (zie kader).
PvdA fractievoorzitter Pim Bliek was verbijsterd dat Cees van Westen door het hebben van een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente geen pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.
Meerdere partijen voelde sympathie voor Cees van Westen hoewel dit haaks staat op het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente, waar nu een hele afdeling voor wordt opgetuigd. Wethouder Runderkamp begreep ook de sympathie van de diverse partijen, maar zei dat hij er nog geen zinnig woord over kan zeggen vanwege het bovengenoemde beleid. Hij liet zichtbaar merken dat hij de sympathie wel zou laten meewegen.
Dynamisch verkeerssysteem
Lijst Kras-woordvoerder Erik Schokker heeft hoge verwachtingen van het dynamisch verkeerssysteem. Dit samen met de komst van de derde ontsluiting zal ervoor zorgen dat de Parallelweg ook bereikbaar zal zijn via de Dijkgraaf de Ruiterlaan, waardoor de Julianaweg zal worden ontlast. Schokker gaf ook aan af te willen wijken van het voorstel van het college, door er voor te kiezen om een mindervalide opgang in het plan mee te nemen. Deze zou moeten komen naast de huidige trapopgang naast Noordeinde 55. Dit idee kreeg navolging van een ruime meerderheid van de gemeenteraad.
Schokker deed ook een oproep aan de wethouder om keiharde afspraken te maken met ‘Toeristenmoloch’ Tours en Tickets over het gedrag van de chauffeurs.
Ondernemersfonds
Coalitiegenoot Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) kon ook instemmen met het idee voor de trapopgang, maar hij gaf aan dat zijn partij zich ook zorgen maakt over hoe het verder moet gaan met die toeristen. ,,Het gaat wel ten koste van onze burgers. Zou het geen idee zijn om te beginnen met een soort ondernemersfonds.”
Wethouder Hans Schütt gaf aan dat dit gedachtegoed niet helemaal nieuw is. ,,Ik heb gesprekken gehad met ondernemers op de Dijk. Het coalitieprogramma verwijst naar de weg naar Spaander. Daar stond al in als dat ging lukken, dat ondernemers daar een significante bijdrage aan zouden moeten doen. Het gedachtegoed was om daar dus samen met ondernemers naar te kijken. Ik heb ook gesprekken gevoerd met externe ondernemers. Dat werd al snel een verhaal van ‘Het is goed voor jullie economie en jullie moeten daar voorzieningen voor aanleggen’. Ik heb daarop gezegd dat wij een mooi product hebben en dan moeten wij ook nog wat doen, maar zo werkt dat niet. We willen gastheren en -vrouwen op de dijk, maar dat kan niet allemaal uit belastinggeld van de burgers. We pakken die handschoen samen met collega’s andere gemeenten op om in gesprek gaan met ondernemers.”
Verkeer bewust centrum in
Oppositiepartij VD|80 was via Simon Rikkers minder enthousiast over het voorstel. ,,De Julianaweg is onbegaanbaar geworden. Wij houden ons hart vast als Dirk straks open gaat. Wat ons nu al opviel is dat er veel bussen door Volendam rijden en vastlopen omdat er geen plek is. U krijgt wel ons volledige steun voor een dynamisch verkeersysteem, want we moeten beginnen bij het begin. Oftewel eerst het Marinapark benutten voordat je doorgaat. Daar zijn al veel voorzieningen aanwezig. Het college kan geen antwoord geven over de hoeveelheid mindervaliden, die ons bezoeken. De plek bij Zeestraat is alleen voor mindervaliden en niet voor Touroperators. Het is een belangrijk probleem en daarom willen wij het efficiënt aanpakken.”
Max Slotboom namens de PvdA gaf aan dat zijn partij al vaker heeft aangegeven dat ze liever geen toeristisch verkeer over Julianaweg zien. ,,Het lijkt dat er nu op dat we op één plek aan het dweilen zijn en verder de kraan open laten staan. Dat betekent dat het verkeer bewust het centrum in wordt gestuurd. Nu zijn er dus geen maatregelen om parkeren op het Marinapark te stimuleren. Hierdoor heb je ook sluipverkeer in de Oude Kom. Wij vragen ons dan ook af waarom, als je de helft van het project uitvoert en dan ruim binnen het budget blijft, de overige gewenste maatregelen niet zijn uitgewerkt. We hebben vragen gesteld, maar krijgen niet het idee dat alles overdacht is. Het lijkt er nu op dat we weer beginnen bij de finish.”
Alfred de Jong (CDA) gaf aan iedere dag de toenemende toeristische druk wordt gevoeld, maar ook dat inwoners hun boterham ermee verdienen. ,,Er moeten dus maatregelen komen om ergernissen te voorkomen. Een van de eerste maatregelen is aanpassing van de Parallelweg en een parkeerverwijssysteem en tot slot betaald parkeren voor bussen. Wij kiezen er ook voor door juist wel een constructie op te nemen voor mindervaliden. Tot slot vraag ik ook aandacht voor parkeermaatregelen in het centrum van Edam.”
Sleutelen
Wethouder Wim Runderkamp: ,,Dit is niet een voorstel dat moet worden gelezen als een ‘tien met een griffel’. Er zijn verschillende groepen met verschillende belangen. We willen Noordeinde en Dijk zoveel mogelijk autoluw en ook de toeristenstroom spreiden. Maar overal waar we gaan sleutelen dan krijgen andere plaatsen weer last. We weten nog niet hoe de Julianaweg er gaat uitzien, want de voorbereiding is niet gestart. Er is nu een acuut probleem. We kunnen niet zeggen ‘we laten de Parallelweg voor wat het is’ om eerst het Marinapark aan te pakken. De uitstapplaats in de Zeestraat is een belangrijk onderdeel om de toeristenstroom te spreiden. Daarom hangen die voorstellen samen. Ik zeg kijk het aan en als we dan de ervaring hebben weten we bij de herinrichting van de Julianaweg of we deze liever kwijt zijn of moeten aanpassen. Er wordt gevraagd hoe we het Marinapark gaan stimuleren. Het parkeerverwijssysteem zal ons helpen en ook handhaving is een belangrijk onderdeel, maar we kunnen helaas niet alles te gelijk. We zijn het handhavingsprogramma aan het voorbereiden. Ook het opschonen van de bebording is een element. Mensen begrijpen de borden nu niet. Het opschonen samen met het parkeerverwijssysteem op korte termijn moet voor verlichting zorgen. Door een aantal partijen is aangegeven dat ze over de huidige beheerder tevreden zijn, met de boodschap ‘Vind een weg waar mogelijk’. Aan andere kant hebben we ook te maken met inkoop- en aanbestedingsbeleid. De zaken die u aangaf zullen we meenemen. “
Bij stemming bleek alleen PvdA tegen het voorstel te zijn. Zij konden zich wel vinden in een voortgang met de huidige beheerder, mits met goede sociale voorzieningen.

Spreektijd was aangevraagd door de toenmalig beheerder kiosk:

‘Betalen voor toiletbezoek is namelijk
in vele landen buiten Europa niet gebruikelijk’

,, In juli 2014 ben ik via een openbare inschrijving gestart met het beheer van de toiletten. Ik was trouwens de enige die ingeschreven had. Ik had er goede hoop op hier een inkomen mee te kunnen genereren omdat ik werkeloos was geworden. Met de gemeente is toen een contract gesloten voor de duur van vier jaar. Al na enige weken zag ik dat het gebruik tegenviel voor de massa’s mensen die hier arriveren. Betalen voor toiletbezoek is namelijk in vele landen buiten Europa niet gebruikelijk en spelen er meer factoren mee. Toenmalig wethouder Rijkenberg is toen langs geweest om te kijken hoe het er mee ging. Ik heb hem kort gesproken tijdens het werk en aangegeven dat er zich veel meer afspeelt op het terrein. Je bent namelijk automatisch een aanspreekpunt voor heel veel mensen. Ook hadden de chauffeurs hun eigen regels en gedrag wat niet past in de omgeving. Omdat het parkeerterrein vrij toegankelijk is kunnen ook campers, vrachtwagens en andere soorten voertuigen hier parkeren ondanks een verbod. Omdat er weinig tot geen politie of handhaving aanwezig is om hiertegen op te treden ben ik me hier ook mee bezig gaan houden om enigszins wat orde te creëren.
De gemeente heeft het belang hiervan ingezien en mij vanaf 2015 een vergoeding gegeven, een dienstverleningsvergoeding. Loek Kras van Lijst Kras is in de afgelopen jaren vaak langs geweest om de situatie ter plekke te aanschouwen en vragen te stellen over wat er te verbeteren valt. Ik ben daarin altijd zeer open geweest en had het liefst gezien dat andere raadsleden ook tijd genomen hadden om te komen kijken. Ik heb alle fracties dit jaar een mail gestuurd met een uitnodiging maar er is helaas maar een persoon komen kijken. En het gaat toch om een project met een forse investering. Met de huidige wethouders Runderkamp en Koning heb ik samen met ambtenaren van verkeer al meerdere gesprekken gehad, waar echt de tijd voor genomen werd voor een positieve discussie.
In de huidige presentatie van de plannen lees ik echter dat het beheer van de toiletten met kiosk zal verlopen via een inschrijving. Dat voelt heel oneerlijk en teleurstellend, omdat ik door ben gegaan in de hoop in het nieuwe project deel te mogen nemen. Het kan zijn dat de gemeente dit verplicht is, maar daar heb ik geen zicht op. Wat ik wel wil aangeven dat een beheerder die hoog gaat inschrijven niet zal zorgen voor de continuïteit van het project. Middels de jaarcijfers die ik aan B&W gestuurd heb over 2015 en 2016 komt dat duidelijk naar voren. De brutowinst uit de onderneming bedraagt zonder de vergoeding nog geen 8.000 euro en kan ik mijzelf dus niet verzekeren tegen ziek zijn. Mocht er betaald parkeren ingevoerd worden zonder slagboom, dan zullen de taken alleen maar toenemen voor de beheerder. Veel bussen zullen dan alleen hun mensen afzetten op het terrein om ze later weer op te pikken. Dit zal leiden tot veel extra verkeersdruk op de Julianaweg, het parkeerterrein en schelen in de opbrengsten uit parkeren. Dit is wat ik wilde zeggen en wens u allen veel wijsheid toe met het debat straks.
Cees van Westen

|Doorsturen

Uw reactie