Algemeen

PX en Volendams Museum vinden cultuur ‘ondergeschoven kindje’ in Volendam

‘Het kan leiden tot een betere samenleving’

Pop- en Cultuurhuis PX en het Volendams Museum zijn belangrijke spelers op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente. Zij nemen dan ook deel aan Cultuurplatform Edam-Volendam. Onlangs werd dit nieuw leven ingeblazen door de aanstelling van Frank Bond als voorzitter. De gemeente en haar burgers mogen wel wat meer doordrongen raken van de waarde van cultuur, zo vindt men. In de komende edities laat de Nivo verschillende deelnemers van het Cultuurplatform aan het woord.
Door Laurens Tol


Het Cultuurplatform zou niet compleet zijn zonder een afgevaardigde van het Volendams Museum. Wolly Hoogland is al enige tijd aan de culturele bewaarplaats verbonden als bestuurslid. Toen zij werd gevraagd om deel te nemen aan de vergaderingen van het platform, hoefde zij niet lang na te denken. Al haar leven lang heeft de geboren Amsterdamse veel met cultuur. Het klonk haar daarom als muziek in de oren om op lokaal niveau te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan. ,,Voordat ik mij bij het Volendams Museum aansloot, had ik al een Museum Jaarkaart. Mijn ouders namen mij als kind al mee naar allerlei musea, het theater en het Concertgebouw. Ik ben dus opgevoed met cultuur, zou je kunnen zeggen.”
Cultuur is een ondergeschoven kindje, vooral in Volendam. Dat vindt Wolly. Het Cultureel Platform is volgens haar daarom hard nodig. ,,De samenwerking tussen de culturele partijen staat nu nog in de kinderschoenen. Voorheen schortte het aan onderling contact. Dat moet nu worden opgebouwd en daar zijn we goed mee bezig. Een betere samenwerking zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot kwalitatief beter toerisme in de gemeente. Tot voor corona richtte Volendam zich op de ‘snelle toerist’. Het laten beleven van de cultuur hier stond minder hoog in het vaandel. Je kon op de foto gaan, wat vis kopen en weer vertrekken. Terwijl er hier veel meer is op kunstgebied, maar natuurlijk ook op muziekgebied. Door samen te werken, kunnen die onderdelen misschien wat beter voor het voetlicht worden gebracht.”

‘Een betere samenwerking
zou kunnen leiden
tot kwalitatief beter
toerisme in de gemeente’

Samenwerken moet volgens Wolly het devies worden, in plaats van elkaar beconcurreren. Dit om zo een breder publiek naar de gemeente te trekken. De gezamenlijke cultuuragenda vindt het bestuurslid daarom een goede ontwikkeling. Daardoor zouden de ‘meer serieuze’ culturele activiteiten meer aandacht kunnen krijgen, denkt ze. De Kunstmaand van komende oktober is een voortvloeisel uit de samenwerking. Ook het Volendams Museum zal daar een bijdrage aan leveren.
,,De kunstenaars van ‘EuroArt’ zullen hier bijvoorbeeld langskomen. Tijdens dit bezoek zal het schilderij van Paul Signac, dat we hier hebben hangen, centraal staan. Dat zal dan een meer prominente plek krijgen in het museum, zodat het iedereen opvalt. Het is namelijk een heel bijzonder werk, waarvan we trots mogen zijn dat het bij ons hangt. We hebben het in bruikleen van Evert Schilder (Van Madoet). In het kader van EuroArt organiseren we tevens activiteiten voor kinderen. Deze gaan verder dan vliegertjes plakken. Ze gaan bijvoorbeeld schilderen en aan de slag met fotografie. Uiteraard doen we daarnaast mee met ‘Kunst Kijken’.”
Het is algemeen bekend dat het in stand houden van een museum kostbaar is. Omdat het publieke belang er vaak van wordt ingezien, krijgen musea meestal subsidie van de overheid. Het Volendams Museum ook, al is deze bijdrage volgens Wolly relatief aan de lage kant. ,,Wij zouden het fijn vinden als onze subsidie omhoog gaat. Als je het met andere gemeentes vergelijkt, dan is het bedrag dat per hoofd van de bevolking aan musea wordt uitgegeven daar vele malen groter. Wij zouden graag zien dat men dit rechttrekt. In ieder geval is het Cultuurplatform alvast een eerste goede stap in de ontwikkeling en bescherming van ons erfgoed.”
Verderop in de Volendamse Zeestraat is de ingang van een ander groot, lokaal cultureel gebouw: Pop- en Cultuurhuis PX. Bianca Vos is als programmeur van dit podium al vanaf het begin actief voor het Cultureel Platform. Bianca: ,,In eerste instantie zat ik er op persoonlijke titel. Maar als je bij zo’n organisatie aangesloten bent, dan zit je er vanzelf natuurlijk ook daarvoor. Totdat Frank Bond het werd, was ik zelfs een paar jaar voorzitter van het platform. Het was toen al goed dat organisaties bij elkaar kwamen en dat je een netwerk opbouwde. Alleen ontbrak het toen nog aan slagkracht bij de gemeente, omdat er van die organisatie niemand bij zat. Nu Frank is aangesteld namens de lokale overheid, zijn de lijntjes veel korter en kunnen we eindelijk dingen voor elkaar krijgen.”

‘Cultuur doet iets
meer dan alleen het
brengen van een
gezellige avond’

Volgens Bianca kan elke deelnemer aan het platform iets bijdragen vanuit zijn eigen expertise. Musea, podia, kunstenaars, iedereen benadert cultuur weer anders. Denkt aan andere dingen en komt met andere voorstellen. PX organiseert veel culturele activiteiten en zal deze allemaal gaan inladen in de cultuuragenda. Men hoopt dat dit ervoor zal zorgen dat meer mensen van buiten de gemeente de zaal zullen bezoeken voor concerten. Dit gebeurt volgens Bianca al en dat zou ook positieve gevolgen hebben voor omliggende horeca.
De gemeente vroeg aan PX of het iets kan organiseren tijdens de opening van de Kunstmaand. Op die manier zou de bevolking beter kennis kunnen maken met de georganiseerde activiteiten. Bianca is al een tijd bezig met de voorbereidingen hiervoor. ,,We hebben plannen voor een vrijdagmiddagborrel in de Edamse Diaconietuin. Daarbij zou een band kunnen optreden en men kan er salsa-dansen. Op de zaterdagmiddag daarna moeten er activiteiten voor kinderen gaan plaatsvinden. ’s Avonds organiseren we in samenwerking met het Singelfestival en Kaaspop een avond in PX met allerlei bands. Het wordt ongeveer zoals een avond op het Singelfestival normaal zou zijn. Op zondagmiddag gaat iets soortgelijks in Edam gebeuren en dan organiseren we in Volendam een kindermiddag.”
Na het openingsweekend zal PX gedurende de oktobermaand verschillende kunstzinnige activiteiten gaan aanbieden. Binnenkort brengt men daarvoor een programma naar buiten. De culturele uitingen blijven niet beperkt tot de kunstmaand. PX wil graag ook door het jaar heen kunstenaars de ruimte blijven bieden om te exposeren. Men is daarvoor tevens in gesprek met Hotel Spaander en het Stolphoevekerkje. Dit zou tot wisselende exposities kunnen leiden.
Bianca merkt net als Wolly dat cultuur in de gemeente niet de hoogste prioriteit heeft. Volgens haar blijkt dat wel uit het feit dat Edam-Volendam er landelijk gezien een van de laagste budgetten voor heeft. Zij hoopt dat ook de bevolking doordrongen raakt van het belang van cultuur. ,,Die kan echt leiden tot een betere samenleving en een betere ontwikkeling van jeugd en jongeren. Uiteraard is ze daarnaast van belang voor senioren en wie dan ook. Het is niet slechts vermaak. Cultuur doet iets meer dan alleen het brengen van een gezellige avond. Het kan ervoor zorgen dat je ergens over na gaat denken. Men beseft niet altijd hoeveel goede en belangrijke dingen je ermee kunt bereiken. Je zou jongeren er eigenlijk al vroeg mee in aanraking moeten brengen.”

 

|Doorsturen

Uw reactie