't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

IJsbaan in Boelenspark stroomt weer vol met water

Dinsdag om 4 uur werd de kraan opengedraaid, zodat ‘t laagst gelegen deel van het Boelenspark met water gevuld werd. Door Thomas Schilder (van ’t Hoff), werd de kraan open gedraaid in het bijzijn van de ijsclubvrijwilligers opa Cor van ’t Hoff en Kees Tol (Jits).

Nadat de deksel van de put gehaald was, bleek de put vol met grond te zitten. Dit was naar boven gewoeld door mollen. De kraan in de put moest door Kees Jits vrij geschept worden en daarna kon het pompen beginnen. In 3 à 4 dagen wordt de ijsbaan met water gevuld.
Voor Cor van ’t Hoff was het de 53-ste keer dat hij de ijsbaan in het park vulde met water. De eerste jaren gebeurde dit met het vacuüm zuigen van een slang om het water uit het slootje over te hevelen.

|Doorsturen

Uw reactie