't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Laatste Communieviering van dit jaar in de Mariakerk

Zondagmorgen om 09.45 uur was de laatste Eerste H. Communieviering in de Mariakerk van dit jaar. De leerlingen van groep 4 van de Sint Nicolaasschool ontvingen in de mooi versierde kerk hun eerste H. Hostie. Voorganger tijdens deze feestelijke viering was kapelaan Anton Goos. Met veel enthousiasme werden door de jongens en meisjes de toepasselijke liedjes gezongen. 

De gebeden werden voorgelezen, met de collectemandjes werd langs de kerkbanken gelopen. Bij het uitreiken van de Eerste H. Communie gingen de kinderen met hun ouders in een grote kring rond het altaar staan. Met de mooiste en grootste kelk in de hand, ging kapelaan Goos rond om de H. Hostie uit te delen.

|Doorsturen

Uw reactie