Algemeen

Mauritius-voorzitter en -trainer trots op veranderde veilig sportklimaat in turnhal, maar:

‘Niet doen alsof hier altijd pedagogisch verantwoord gesport is’

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in de sport, ze zijn niet nieuw, maar de recente Netflix-documentaire Athlete A en de ontboezemingen van een voormalig turncoach zorgden niet alleen voor een explosie en een nieuwe deuk in het imago van die tak van sport, maar ook dat bespreekbaar werd gemaakt, wat jarenlang werd verzwegen. In landelijke Dossier Turnmisbruik is online een reeks van misstanden gemeld, waarbij in twee verhalen ook (voormalige) trainers van St.Mauritius werden genoemd. ,,We moeten als Mauritius niet doen alsof hier altijd pedagogisch verantwoord gesport is”, zegt Lisa van Baarsen, de huidige voorzitter en oud-turnster en -trainster. ,,Dat ga ik ook niet beweren. Maar het was een andere tijd en als club zijn we daarin veranderd. Ik durf als voorzitter mijn handen in het vuur te steken dat er nu wel volgens het veilig sportklimaat en op een pedagogisch verantwoorde manier getraind wordt.”
Door Eddy Veerman

Als de muren van de nationale turnzalen konden praten, dan zou met terugwerkende kracht de aanpak van menig trainer op z’n minst ter discussie komen te staan. Maar in andere takken van sport, bewegen en opvoeden – voetbaltrainers, zwemjuffen, leerkrachten – zal dat niet anders zijn. Het kan je als kind tijdelijk maken, maar misschien uiteindelijk doen breken. De aanpak van iemand met autoriteit vormt je.
Martin Franke, sinds enkele jaren voor de meidenselectie in dienst bij St.Mauritius, knikt. ,,De tijden zijn niet vergelijkbaar. Wat in het verleden is gebeurd, wordt in deze tijd bekeken en dat past niet. Het gaat ook niet meer zo.” Lisa: ,,In die tijd hadden kinderen sowieso meer respect voor autoriteit. Mijn ouders kwamen de zaal niet in, lieten mij heel zelfstandig zijn, ook als het ging om het alleen naar school gaan. Het stond nergens dat er geen ouder de zaal binnen mocht in mijn jeugdtijd. Maar dat was gewoon zo, het groeide zo.”

|Doorsturen

Uw reactie