Algemeen

‘Mensen hebben afgeleerd om dingen die ze zelf kunnen oplossen ter hand te nemen’

Nieuwe bemiddelaars om burgers ‘weer te leren een normaal gesprek te voeren’

Afgelopen vrijdag heeft de derde en laatste opleidingsdag plaatsgevonden van de nieuwe bemiddelaars van Beterburen Edam-Volendam. Deze vrijwilligers mogen nu officieel worden ingezet bij buurtconflictsituaties in de regio. Bij de laatste bijeenkomst was tevens burgemeester Lieke Sievers aanwezig om namens de gemeente haar steun uit te spreken voor dit nieuwe buurtbemiddeling-initiatief.
Door Laurens Tol

In september zijn tien vrijwilligers van start gegaan met het opleidingstraject. Na afloop van de training mogen zij zich gecertificeerd buurtbemiddelaar noemen.
Burgemeester Sievers legt uit hoe het initiatief voor Beterburen in Edam-Volendam tot stand is gekomen. ,,Buurtbemiddeling is onderdeel van de gemeentelijke visie op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Wij gaan ervan uit dat de kracht van de samenleving heel groot is en voor een deel nog onbenut is. De afgelopen decennia is de gewoonte ontstaan dat er voor alles instanties en overheden zijn die verantwoordelijkheid van burgers op zich nemen”, vertelt Sievers.
Volgens de burgemeester zijn de verhoudingen in de loop der jaren scheef komen te liggen. ,,Mensen hebben daardoor afgeleerd om dingen die ze zelf kunnen oplossen ter hand te nemen. Als we naar criminaliteitscijfers kijken, dan is onze gemeente ongekend veilig. Toch zijn er nog wel situaties waardoor mensen overlast kunnen ondervinden. Deze problemen vinden vooral plaats in de buurtsfeer. Vaak weten de burgers niet hoe hiermee om te gaan.”
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om burenoverlast. ,,Tot nu toe schakelden burgers in dit soort situaties meestal de politie, gemeente of woningbouw in. Deze instanties hebben vaak simpelweg niet de tijd om de problemen adequaat op te lossen. Door bemiddeling hopen wij dat buurtbewoners weer leren om op een normale manier een gesprek met elkaar te voeren.”
Sievers beweert dat veel burgers deze vaardigheid zijn verleerd. ,,Deze ontwikkeling kan mogelijk zijn ontstaan door het mobiele telefoongebruik, of door het idee dat overal een overheid voor is. Het kan ook zijn dat mensen het te druk hebben en de situatie niet meer goed kunnen overzien. Wij zouden graag weer een beroep willen doen op de kracht van de samenleving zelf. De gemeente heeft daarvoor het actieprogramma ‘Integrale Veiligheid’ ontwikkeld.”

‘De gewoonte is ontstaan
dat er voor alles instanties
zijn die verantwoordelijkheid
op zich nemen’

Buurtbemiddeling is hier een onderdeel van. ,,Na allerlei processen, inclusief een aanbesteding is Beterburen door ons als partij aangewezen om dit te gaan uitvoeren. We zijn hartstikke blij dat tien vrijwilligers zich hebben aangemeld als bemiddelaar voor onze regio. Zij kunnen voorlopers zijn bij het tonen hoe we weer op een normale manier met elkaar in gesprek kunnen treden. Dit is prima mogelijk zonder escalatie en tussenkomst van officiële instanties.”
Mariska is een van de nieuwe bemiddelaars in Edam-Volendam. Zelf is zij woonachtig in de Beemster. In het verleden deed zij in Amsterdam al de nodige ervaring op in het werk. ,,Ik ben in de wijken Bos & Lommer en Slotervaart actief geweest als bemiddelaar. De problematiek waar je mee te maken krijgt, is in de kern meestal van dezelfde aard. Naast deze vrijwillige taak ben ik marketingmanager bij een bedrijf”, vertelt Mariska.
De nieuwe Beterburen-vrijwilliger heeft tevens ervaring als medewerker op een afdeling Interne Communicatie bij een andere firma. ,,Ik heb het sociale aspect altijd interessant gevonden. Hoe je onderling communiceert, houd mij wel bezig. Er zijn vaak problemen die dit bemoeilijken. Graag zou ik eraan willen bijdragen om dit soort zaken te helpen oplossen. Mediation is daarvoor een goede mogelijkheid. Daarbij denken de betrokkenen zelf na over een oplossing.”
Mariska heeft gezien dat mensen daarmee regelmatig de nodige creativiteit aan de dag leggen. ,,Ik zie weleens dat burgers met oplossingen komen waar ik zelf nooit bij nagedacht zou hebben. Dat is zeker een interessant onderdeel van het werk. Je komt ook bij mensen over de vloer die je normaal waarschijnlijk niet was tegengekomen. Er leeft bij mij dus ook wel interesse voor de medemens. Door dit werk zie je een breder deel van de maatschappij.”
Graag zou Mariska een zinvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving waar ze onderdeel van is. ,,Ik zocht naar een nieuwe impuls naast mijn normale dagelijkse leven. Het mooie van dit initiatief is dat er alleen echte vrijwilligers aan deelnemen. In Amsterdam kunnen advocaten bijvoorbeeld punten binnenhalen door aan mediation te doen. Hier is het geheel belangeloos werk. Ik denk dat het daarom meer uit het hart van de mensen komt. Dat is wel prettig.”

|Doorsturen

Uw reactie