Algemeen

Ook de jeugd doet mee aan de Kruiswegwandeling door Volendam

Door het comité dat de Kruiswegstatie-route in Volendam organiseert, is aan de scholen gevraagd hoe zij deze “oude voorstellingen” zouden kunnen vertalen naar hun eigen tijd. Daar hebben de scholen gehoor aan gegeven en zijn tot verrassende ideeën (gelijkenissen) gekomen.

Deze foto’s zullen tijdens de Kruiswegwandeling dan ook te zien zijn in beide kerken (Maria- en Vincentiuskerk). Of zelfs ter vergelijking naast de oude staties die op 14 verschillende locaties in Volendam komen te hangen.
Ook de kinderen van Knutselclub ’t Rondekadiel hebben meegedaan. Met de leidsters Wil, Gerda en Lolita, komen zij elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur bijeen in het Parochiehuis achter de Mariakerk, waar de knutselmiddagen plaatsvinden. Op woensdagmiddag bracht Margreet de Wit een bezoek aan de knutselclub en aan de meiden werd het boekje van de Kruiswegstaties getoond. De kinderen hebben statie 6 vertaald naar hun eigen leefwereld.

 

|Doorsturen

Uw reactie