Algemeen

Paas-Ziekenviering in de Mariakerk werd druk bezocht

Op Witte Donderdag om 15.00 uur vond in de Mariakerk de Paas-Ziekenviering plaats. Voorgangers tijdens deze H. Mis waren pastoor Stomph en kapelaan Goos. De viering in de Goede Week, die in het teken van het komende Paasfeest stond, werd heel goed bezocht. De zang werd verzorgd door het koor Forever Young.

Heel mooi werd door het koor gezongen o.l.v. dirigent Monique Molenaar. Gedichten werden voorgedragen door Paula Rijkenberg en Ria Knook. Na de mooie en inspirerende viering was er in de kerk gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Veel kerkgangers maakten van deze gelegenheid gebruik om even “bij te praten”. Bij het verlaten van de kerk kregen allen een roos aangeboden door leden van de Werkgroepen Ziekenviering & Zonnebloem.

|Doorsturen

Uw reactie