Algemeen

Plaatsen van papier- en afvalbak

Er komen in onze gemeente steeds meer ondergrondse papier- en afvalbakken te staan. Zo krijgt langzaam aan elke woonwijk een eigen afvalbak, zodat hier niet meer de vuilniswagen langs hoeft te rijden.

 

Als de bakken tenminste niet vol zitten, of verstopt doordat er een te grote of volle vuilniszak klem zit in de bak, kunnen de omwonenden 24 uur per dag, 7 dagen per week hun afval kwijt. Dat is best een luxe te noemen. Op donderdag werden op de kruising Jan Sluiterstraat-Hermanus van der Haarstraat een restafvalbak en een bak voor oud-papier geplaatst.

Tijdens het graafwerk werd een rioolbuis geraakt, zodat een rioolwagen van de gemeente uit moest rukken om het water weg te zuigen. Na enige tijd oponthoud kon de afvalbak toen toch geplaatst worden in de uitgegraven kuil.

|Doorsturen

Uw reactie