Algemeen

Recordopbrengst met jaarlijkse actie van het Onderhoudsfonds

In de Jozef vond zondag de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het comité ‘Vincentius Altijd In Ons Midden’. Aan de vaste donateurs van het Onderhoudsfonds van de Sint Vincentiuskerk werd deze middag/avond uitleg gegeven over de stand van zaken, hoe de financiën ervoor staan, wat er nog aan restauraties aan de kerk moeten gebeuren, maar echt actueel was nu de geluidsinstallatie. Hier dient binnen afzienbare tijd wat mee te gebeuren, want het gesproken woord is soms niet te verstaan in de Sint Vincentiuskerk. Hier storen zich vele kerkgangers aan.

Door giften van de vaste donateurs en de girokaartenactie is er weer een bedrag van 55.000 euro binnen gekomen. Door Klaas de Boer (van KBK) was er een aparte inzamelingsactie opgezet om de geluidsinstallatie in de Vincentiuskerk te vernieuwen. Deze actie leverde tot nog toe 27.000 euro op. Op het einde van de geslaagde avond was er een optreden van Jan Keizer en Annie Schilder.

|Doorsturen

Uw reactie