Algemeen

Uitslagen enquête Herinrichting Julianaweg binnen

Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Julianaweg. Bouwteam DeDam is nu bezig met werkzaamheden die ‘achter de schermen’ plaatsvinden. Eén daarvan is de analyse van de online enquête, die is ingevuld door inwoners uit Edam en Volendam.

De resultaten kunt u vanaf vandaag downloaden op de website www.julianaweg-volendam.nl

Goede respons
In totaal hebben 723 mensen de enquête ingevuld. Er zijn in totaal 1636 'pins' geplaatst op de plekken die de invullers of ‘respondenten’ prettig, minder prettig of vervelend vonden. Het bouwteam is zeer blij met dit resultaat want we hebben een schat aan informatie opgehaald.

Hoe oud waren de enquete-invullers?
• 40% van het totaal aantal invullers was tussen de 20 en 41 jaar.
• De groep tussen 41-60 jaar kwam daar met 37% vlak achteraan.
• Het percentage dat 61 jaar en ouder was, is 18%.
• De rij sluit zich met 5% van de invullers die jonger dan 21 jaar waren.

Hoe gebruiken mensen de weg?
Veruit de meeste mensen maken als automoblist gebruik van de weg, gevolgd door de fietser en als laatste de voetganger. De resultaten tonen dat veel invullers de weg op verschillende manier gebruiken. Dit komt omdat ze bijvoorbeeld met hun auto naar hun werk op de Julianaweg rijden en in het weekend de fiets pakken om naar de voetbal gaan.

Wat vindt men belangrijk bij de aanleg van een nieuwe weg?
Bij de aanleg van een nieuwe weg spelen veel factoren mee. Het gaat er niet alleen om of de weg lekker rijdt, het ontwerp van een weg gaat veel verder. Mensen konden aangeven welke thema’s ze belangrijk vinden bij de aanleg. In volgorde van belangrijkste thema’s:
• Ruimte voor fietsers en voetgangers
• Doorstroming
• Groen en biodiversiteit
• Parkeren
• Gezondheid
• Klimaat
• Duurzaamheid

De meest geplaatste pins gaan over doorstroming en veiligheid
De invullers konden groene, oranje en rode pins op de Julianaweg plaatsen. Daarmee konden ze aangeven welke plekken ze als ‘prettig’, ‘minder prettig’ of als ‘vervelend’ ervaren. Driekwart van het totaalaantal punten was oranje en rood gekleurd in de categorieën doorstroming en veiligheid. Ze werden gezet op plekken waar verkeerssituaties te druk, te onhandig, te gevaarlijk waren. Oversteekplaatsen werden vaak als onverzichtelijk aangeduid. De 25% aan groene punten stond het meest op plekken als rotondes ‘goede doorstroming’ en bij ‘goede parkeergelegenheid’.

Uitgebreid verslag
Op de website staat vanaf vandaag een uitgebreid verslag van de enquête. Volgende week leest u in de gedrukte versie van de NIVO extra toelichting op de uitslagen.

Op de hoogte blijven van de Julianaweg?
Ga naar www.julianaweg-volendam.nl, waar u zich op de homepage kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u nu al vragen? Maak dan een afspraak met de omgevingsmanager voor het spreekuur op dinsdag 24 november. U kunt zich per e-mail aanmelden via
info@julianaweg-volendam.nl

Afbeelding 1: Plaatje: hittekaart Julianaweg waar de meeste pins geplaatst zijn.
Afbeelding 2: De geplaatste pins op de Julianaweg.

|Doorsturen

Uw reactie