't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg

Vandaag, donderdag 18 januari, wordt het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Dit bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van karakter en er worden geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In het plan is rekening gehouden met de vastgestelde Toekomstvisie op Bedrijventerreinen.

Omdat dit verregaande gevolgen heeft, werd door het IBEV-bestuur een informatieavond gehouden. Menno Verniers, beleidsmedewerker Omgevingsbeleid van de gemeente Edam-Volendam, was bereid gevonden om de IBEV-leden bij te praten over het bestemmingsplan en daarbij de vragen te beantwoorden die leven bij de ondernemers.
Maandag vond deze informatieavond plaats in de Runderkamp Lounge van het Kras-stadion.

 

|Doorsturen

Uw reactie