't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Viskarren-parkeerplek naast de volkstuinen

Al enkele jaren is er op een terrein naast de volkstuinen van ”Tuinvreugde” een stalling voor (oude) visverkoopwagens ontstaan.

Er komen er langzaam aan steeds meer te staan. De stallingsplek kan met een hekwerk afgesloten worden.
Elders komt men nog wel eens een autokerkhof tegen. Hier lijkt het op een viswagenskerkhof. De meeste visverkoopwagens die hier staan worden niet of nauwelijks meer gebruikt. Sommige van de wagens worden nog wel eens ingezet bij evenementen, kermissen of als reserve.
Aangezien er in Volendam veel vishandelaren zijn, die op markten door het hele land hun waar verkopen, zijn er ook veel viswagens. Op dit terrein buiten de bebouwde kom heeft eigenlijk niemand er last van.

|Doorsturen

Sijmen Wikkel

2017-08-11 13:07:25

Dit Volendammer aso-gedrag wordt nog weer eens ouderwets "op zijn Nivo's" mooi gepraat. Er staat nog nét geen "veel liefs uit Volendam" bij. Die karren horen op een industrieterrein te staan of in geval van buitengebruikstelling door daartoe geëigende sloop- en/of recycle-bedrijven gedemonteerd en ontmanteld te worden. Beste Nivo, tenslotte: deze plaats ligt al sinds de ontwikkeling van de Broeckgouw midden IN de bebouwde kom... i.i.g. pal langs de steeds drukker bereden Kimsterweg die de Broeckgouw en het Munnikenveld met elkaar verbindt. Geen gezicht, deze illegale viskarrendump!

Willem Wouters

2017-08-11 14:37:26

Ongelofelijk ! Laat ik het nu eens helemaal met mijnheer Sijmen Wikkel eens zijn. 

Ik weet niet of het mogelijk is. Maar ik zou de eigenaren van de viswagens die rijp zijn voor de sloop, de rekening van demontage, transport en vernietiging presenteren. 

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld

Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties