Algemeen

Volendams Museum eert trouwe vrijwilligers

Het bestuur van het Volendams Museum heeft als blijk van waardering voor de bijzondere verdiensten en belangeloze inzet bij bestuurlijke activiteiten en het uitdragen van het Volendams cultuurhistorisch erfgoed besloten aan de heren Johan Butter en Crelis Kes de oorkonde en de bronzen veulenpenning uit te reiken.

Voorzitter Wim Keizer reikte de verdiende versierselen uit tijdens het gezellig samenzijn op zaterdag 23 februari in het Van der Valk Hotel Volendam te Katwoude. De twee trouwe museumiconen waren duidelijk verrast toen de voorzitter de namen bekend maakte. De voorzitter noemde de museumvrijwilligers het fundament van het Volendams Museum en het Sigarenbandjesmuseum.

|Doorsturen

Uw reactie