Algemeen

‘We staan nu wederom op een kruispunt met een historisch gebouw'

Volendamse schrijver staat op voor behoud Stolphoevekerkje

Als dorp staan we voor de vraag: nemen we het lot van het Stolphoevekerkje in eigen hand, of geven we het aan anderen. Piet Koning kwam vrijwel meteen in actie toen hij las dat het gebouw in vreemde of particuliere handen dreigt te vallen. Hij schreef meerdere boeken over het verleden en onderstreepte in een omvangrijk artikel in het museumjaarboek de grote historische waarde van dit Rijksmonument. Hij is bevreesd door het gegeven dat Volendam niet altijd even zuinig omspringt met zijn materieel erfgoed. We hebben volgens hem nu de kans om te gaan staan voor het behoud van ons meest historische gebouw.
Door Laurens Tol


,,Dat het kerkje in particuliere andere handen dreigt te vallen, is gevaarlijk in Volendam, omdat wij het liefst uitgaan van ‘alles moet om’. En daar moeten we juist met dit kerkje met z’n allen voor waken. Monumenten met veel geschiedenis zijn belangrijk, want zoals het spreekwoord zegt: als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe moet.”

Correctie:
In het artikel over het Stolphoevekerkje van twee weken geleden stond dat dit gebouw het enige Rijksmonument van Volendam is. Dit is onjuist, want de visafslag en de bel bij ’t Praathuisje hebben dezelfde status.

|Doorsturen

Uw reactie