Algemeen

Beleggingscolumn

Waarom stijgen de beurzen tijdens deze recessie?

De laatste maanden zien we een ontwikkeling die door velen als onlogisch wordt gezien. De economie belandt zeer waarschijnlijk in een diepe recessie. Toch zijn aandelen wereldwijd sterk opgeveerd vanaf het dieptepunt in de maand maart. Hoe is dit te verklaren?

De beurs is niet de economie
Een veel voorkomend misverstand is dat de beurs wordt gezien als een weerspiegeling van de economie. Daarom eerst een korte toelichting over het belangrijkste verschil tussen de economie en de beurs.

De economie en de beurs
Een belangrijk verschil is dat cijfers over de economie in de regel ‘terugkijkend’ zijn en de aandelenbeurs juist vooruit kijkt. Aandelenbeleggers zijn vooral geïnteresseerd in de toekomstige winstgevendheid van een onderneming; een hogere winst lijdt tot een hogere aandelenkoers. Economische groeicijfers gaan vaak over het afgelopen jaar of kwartaal. Hoewel deze data inzichten kunnen geven, is het in principe oud nieuws.

Beurkoersen tijdens recessies
Dat beleggers op de beurs vooruit kijken, blijkt ook uit hoe aandelenkoersen hebben gerendeerd vóór, tijdens en ná recessies. Sinds de 2e Wereldoorlog telde de Amerikaanse beurs 11 recessies. In de 6 maanden voorafgaand aan een recessie was het gemiddelde rendement -3,2%. Tijdens een recessie was het gemiddelde rendement 0,0%. In de 12 maanden na een recessie was het gemiddelde rendement +15,3%.

Beleggers anticiperen dus op toekomstige recessies. Daarom zien we gemiddeld genomen dat beursdalingen vaak plaatsvinden voorafgaand aan de recessie, en in mindere mate tijdens de recessie. Tijdens de laatste 11 recessies was het aandelenrendement in zes gevallen zelfs positief!

De coronarecessie
Toen eind februari bleek dat het coronavirus zich internationaal verspreidde, drukten beleggers uit paniek massaal op de verkoopknop. Eind maart herwonnen beleggers het vertrouwen in de toekomst met behulp van enorme overheidssteunpakketten. Beleggers zagen in dat aandelenkoersen wel erg sterk waren gedaald door de paniekreactie. De sterke koersdaling weerspiegelde in hun ogen een te pessimistisch toekomstscenario.

Wereldwijd worden economieën langzaam maar zeker geopend. Hoewel bepaalde sectoren nu gebukt gaan onder de coronamaatregelen, zijn de vooruitzichten voor het volgend jaar een stuk rooskleuriger.

Door een toenemend vertrouwen in de toekomst besloten veel beleggers om te profiteren van de koersdaling door aandelen te kopen tegen een lage waardering. Dit resulteerde in een stevig herstel van de aandelenkoersen, terwijl de recessie nog officieel moet worden aangekondigd.

Samengevat
Aandelenbeleggers beseffen heus wel dat de gevolgen van het coronavirus een deuk zal achterlaten in de winstgevendheid van bedrijven. Dit blijkt ook uit de koersontwikkeling die, ondanks het sterke herstel, nog steeds negatief is voor het kalenderjaar 2020.

De sterke koersstijging van de afgelopen maanden is deels een reactie op de doorgeschoten paniekreactie die daar aan vooraf ging. Beleggers beseffen dat de impact op de korte termijn groot is, maar zien in dat het toekomstperspectief gunstiger is.

Hierdoor daalden de beurkoersen voorafgaand aan de recessie en liepen de koersen op tijdens de recessieperiode. Dit is een patroon dat we in het verleden vaker hebben gezien. Al geeft dit natuurlijk nooit garanties voor de toekomst.

Jaap Steur
Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Care IS Vermogensbeheer
Mgr. C. Veermanlaan 1G
1131 KB Volendam
Contact
0299-720961
info@care-is.nl
www.care-is.nl

 

|Doorsturen

Uw reactie