't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Presentatie bouwplan Hoogstraat en Korsnas-terrein

Donderdagavond vond in het Stadskantoor fractieberaad plaats van Lijst Kras. Bij het begin van deze vergadering kregen de heren Frits Karhof en Joska Lang de gelegenheid om hun uitgewerkte plannen voor nieuwbouw in de Hoogstraat en het Korsnas-terrein en het realiseren van een moderne parkeervoorziening aan de Singelweg te presenteren.

Door architect Jan Huisink zijn schetsen getekend voor de opwaardering van de Hoogstraat en het achterliggende brandweerterrein. De drie betrokken Edammers zoeken een breed draagvlak voor de herontwikkeling van dit gebied en daarbij speelt de invulling van het nabij gelegen Korsnas-terrein een cruciale rol. Loek Kras, fractievoorzitter van Lijst Kras, nam de tekeningen in ontvangst, waarna deze bestudeerd en toegelicht werden.

|Doorsturen

Uw reactie