Algemeen

Wereldprimeur voor Jos Karsten van JLD Contracting BV

De dijkversterking van de Ringdijk in Amsterdam is het eerste project met de innovatieve ‘stabilisator’ dat door Jos Karsten en zijn team van JLD Contracting B.V. is ontwikkeld. Hier is heel veel belangstelling voor, zowel in Nederland als internationaal. Bij JLD Contracting is men bezig het systeem verder te ontwikkelen om de dijken te versterken, zodat dit voor alle dijken toepasbaar is.

Met macro-instabiliteit kan men de dijken in de kern sterker maken. Het systeem zou ook toegepast kunnen worden op delen van de Markermeerdijk. “Het systeem dat we ontwikkeld hebben is niet alleen voor de dijken in onze regio. Maar wereldwijd hebben veel dijken met dat probleem te maken”, vertelt Jos.
Tien jaar geleden kwam Jos met het eerste idee
Jos Karsten, een geboren Volendammer, die later met zijn ouders verhuisde naar Warder en nu in Middelie woont, heeft in de funderingstechniek met hijskranen en heistellingen gewerkt. Daar heeft hij veel kennis en ervaring mee opgedaan. Hij besloot 13 jaar geleden voor zichzelf te beginnen met JLD International B.V. De naam staat voor zijn kinderen Jens, Lotte en Diede. Tien jaar geleden kwam Jos Karsten met het eerste idee voor de dijkstabilisatie. Na 5 jaar is hij hiermee naar buiten getreden. Jos: “Het water stijgt, de bodem daalt, het klimaat verandert. Er zijn hevige buien en warme maanden. Ook de normering waaraan de dijken moeten voldoen worden om deze redenen aangescherpt. Om de voeten droog te houden zullen de dijken versterkt moeten worden. In 2015 en 2016 hebben we in de Purmer de stabilisator van een dijk uitgeprobeerd. Daarbij hebben we o.a. een dijkdoorbraak nagebootst. De testen zijn heel goed verlopen en zo kwam de zaak in een stroomversnelling. We werken samen met partijen als Deltares, facility Apps en Antea. We hebben heel veel onderzoek verricht met alle gegevens die uit de testen kwamen. Daar zijn we verder mee aan de slag gegaan”, vertelt Jos Karsten.
Karakter blijft behouden, je ziet er niets van
Na 10 jaar is er nu de wereldprimeur met een dijkversterking met stabilisator. Vandaag, woensdag 17 oktober, is de officiële opening van het project en wordt het gepresenteerd aan de landelijke pers. Zo krijgt Jos Karsten met zijn team na 10 jaar eer van het werk. Het systeem van dijkstabilisatie blijkt prima te werken en dat is uit de tests in 2015 en 2016 gebleken. In het kort komt het hier op neer. Als een dijk nat wordt door regen of hoogstaand water, wordt deze zwaarder en kan verzakken. Door stabiliteitsverlies kan de dijk bezwijken. Om dit te voorkomen worden er klapankers in de dijk aangebracht met stabilisatoren. Deze drukken de dijk samen door de eigen druk op het systeem. Door er veel klapankers en stabilisatoren in te plaatsen blijft de dijk behouden. Het grote voordeel is dat het karakter van de dijk behouden blijft en je ziet er niks van.
De nieuwe dijktechniek wordt nu voor het eerst toegepast in de Amsterdamse dijk. Voor de dijkstabilisatie is wereldwijd grote belangstelling. Van Rusland, Midden-Oosten, Verre Oosten tot Europa. JLD Contracting BV heeft ca. 10 medewerk(st)ers allemaal uit deze regio. “We werken veel samen met lokale bedrijven. We zijn een heel sterk regionaal georiënteerd bedrijf en werken over de hele wereld”, vertelt Jos Karsten.

|Doorsturen

Uw reactie