't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

RKAV Volendam zorgt met nieuwe jeugdcommissie voor meer overzicht en duidelijkheid

De komende jaren moeten we hier ons voordeel mee gaan doen’

RKAV Volendam beschikt momenteel over zo’n 1.300 jeugdleden. Dat vraagt om een duidelijke organisatiestructuur en een vastomlijnde visie. Mede daarom heeft de voetbalvereniging naast het hoofdbestuur een jeugdcommissie opgericht. Sinds vijf maanden is deze vrijwillige werkgroep up & running. ,,Het jeugdvoetbal hing voorheen aan twee of drie personen en was daarmee veel te kwetsbaar. Dat vroeg om verandering”, aldus Jan Tuijp, voorzitter van de jeugdcommissie.

V.l.n.r. boven: Ronald Sier, Jan Molenaar, Jan Tuijp, Vincent Gruwél. Beneden: Jaap Schilder, Jan van Mechelen, Dick Bond en Erwin Posthumus. (Tom Koning ontbreekt).

Een van de aanleidingen voor de oprichting van de jeugdcommissie is de deelname aan het Kwaliteit & Performance Programma van de KNVB. Vorig jaar is het opleidingsprogramma van RKAV Volendam door een groep experts van de voetbalbond doorgelicht en daaruit is een aantal verbeterpunten voortgevloeid. ,,Voorheen was Jaap Schilder het aanspreekpunt voor vrijwel alle zaken rond de jeugdopleiding”, vertelt Tuijp. ,,Als ‘hoofd jeugdvoetbal’ besteedde hij zo’n zeventig procent van zijn tijd aan organisatorische zaken, terwijl hij door de vereniging is aangesteld om het technische gedeelte te ontwikkelen. Daar willen we met de oprichting van de jeugdcommissie stap voor stap verandering in brengen. We hebben voor alle verschillende doelgroepen een apart kader aangesteld, waardoor we de technische en organisatorische zaken beter kunnen splitsen en er een betere taakverdeling komt.”
Organisatorisch vlak
De jeugdcommissie bestaat uit zes afsplitsingen: scouting, scheidsrechters, zaalvoetbal, damesvoetbal, selectieteams en breedteteams. Iedere tak beschikt over één of twee aanspreekpunt(en) (zie kader). ,,We hebben dit seizoen een goede start gemaakt”, vertelt hoofd jeugdvoetbal Jaap Schilder, die voor twaalf uur per week op de loonlijst staat bij de RKAV. ,,De komende jaren moeten we hier ons voordeel mee gaan doen. Allereerst op organisatorisch vlak. Voorheen moesten we bijvoorbeeld vaak op het allerlaatste moment zorgen voor voldoende trainers, scheidsrechters, sponsors en kleding. Een maand voor de seizoenstart waren we dagenlang aan het rondbellen. Dat proberen we nu ver naar voren te halen, zodat we in april of mei al weten hoe de bezetting eruitziet in het komende seizoen.”
Op die manier hebben Schilder en consorten ook veel meer tijd om vrijwilligers te informeren over de inhoud van hun functie en hen te introduceren, begeleiden en op te leiden. Schilder: ,,Uiteindelijk hopen we zo veel mogelijk gecertificeerde trainers voor de teams te hebben. Mensen die in staat zijn te reflecteren op eigen handelen, onderdeel zijn van een groep en zich loyaal opstellen omwille de ontwikkeling van de spelers.”
De vervolgstap is dat ze de jeugdspelers gaan opleiden volgens de visie en richtlijnen van de club. Schilder: ,,Wat zijn de taken per positie en linie? Hoe werk je samen in en tussen de linies? Wat doe je bij balverlies? Wat doe je in balbezit? Dat soort zaken hebben we allemaal concreet uitgewerkt, met als doel dat de jeugdteams logisch op elkaar aansluiten.”
RKAV-virus
Schilder werkt inmiddels vijf jaar voor RKAV Volendam en probeert de jeugdopleiding geleidelijk aan te professionaliseren, in samenwerking met de overige betrokkenen. Jan Tuijp, oud-speler van het eerste zaterdagelftal, raakte een jaar eerder betrokken bij de jeugdopleiding als vrijwilliger. ,,Op dat moment deed iedereen zijn taak, maar van onderling overleg was nauwelijks sprake”, blikt de accountant van beroep terug. ,,Ik was verantwoordelijk voor de trainers van de breedteteams onderbouw, maar pompte op zondagochtend ook de ballen op en zorgde voor kleding en sponsoren. Gelukkig is er nu veel meer overzicht, wat indirect ook een stukje rust binnen de club creëert.”
Schilder: ,,We trekken ook fantastische vrijwilligers aan. Mensen die echt gevoel voor de club krijgen, in plaats van dat je iemand aan z’n haren erbij moet trekken. Je ziet dat veel vrijwilligers niet meer zonder kunnen als ze eenmaal zijn besmet met het ‘RKAV-virus’. Dat is mooi om te zien. Er zijn hier op het complex dagelijks gemiddeld zes uur per dag honderden mensen tegelijk actief. Daar kan geen enkele andere vereniging in deze omgeving zich aan meten. Daar mogen we ontzettend trots op zijn. En dat zijn we ook.”

Hoe ziet de jeugdcommissie eruit?

Nico Binken en Jaap Schilder zijn verantwoordelijk voor de scouting. Jan van Mechelen en Dick Bond voor de scheidsrechters. Voor vragen en suggesties omtrent zaalvoetbal kan men terecht bij Jan Molenaar en Erwin Posthumus bekommert zich over de dames.
Jaap Schilder heeft ook de afscheiding selectieteams onder zijn hoede, terwijl Vincent Gruwél (bovenbouw), Tom Koning en Dick Bond (beiden onderbouw) de aanspreekpunten zijn als het gaat om de breedteteams. Elke eerste dinsdag van de maand komt de jeugdcommissie bij elkaar en zorgt Ronald Sier, in zijn rol als secretaris, onder meer voor vastlegging van de besprekingen en bewaakt hij de voortgang van de actiepunten. Schilder: ,,Mochten er vragen of suggesties zijn, dan weet men nu aan wie die het beste gesteld kunnen worden.”

|Doorsturen

Uw reactie